Wednesday, March 30, 2011

TIN & BÀI của NGÀY 30-3-2011 .

TIN & BÀI của NGÀY 30-3-2011
.
NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN : LỆNH ĐÃ BAN RA, KHÔNG THAY ĐỔI NỮA !   BẰNG CÔNG TRAO ĐỔI VỚI TÁC GIẢ NGUYỄN HUY CANH trên DÂN LUẬN  

.
.
ĐIỂM TIN
.
Tin 30-3-2011   -   anhbasam
.
Đối Thoại Điểm Tin (30.3.2011)    -    Đối Thoại
.
.
.
.
.
.
.
TIN VIỆT NAM HẢI NGOẠI
.
Chuyện Dân Tôi 220  (vietbao.com)
Đôi Bờ Chiến Tuyến   (vietbao.com)
.
.
.
NGHE/NHÌN
.
[HD] Hereafter (2010) - Realistic Tsunami Scene
.
.
.
.
Ngựa vằn tung cước vào mặt sư tử đói
http://bee.net.vn/channel/2981/201103/Ngua-van-tung-cuoc-vao-mat-su-tu-doi-1794641/
.
.
.
.
.

No comments: