Wednesday, March 30, 2011

XỬ CÙ HUY HÀ VŨ là LÀM ÁM HIỆU HÀNG TÀU ? (Lương Dân)


Lương Dân
Thứ Tư, 30/03/2011

Sử sách thường chép những chuyện rằng khi hai nước đánh nhau, mỗi bên đều tìm cách cài người vào dinh luỹ đối phương làm nội công. Khi giáp trận, nếu thấy “nội công” phát ÁM HIỆU thì biết đấy là thời cơ, tấn công vào sẽ thắng.

Hiện nay kẻ thù phía Bắc muốn tấn công xứ Nam Việt này cũng phải chờ thời cơ. Tinh thần yêu nước của người Việt đã được đánh thức, bất cứ người Việt nào cũng phải bộc lộ tinh thần cảnh giác với Bắc triều mới có thể được chấp nhận là người có nhân cách. Vì thế nhà nước cũng phải có những tuyên bố chống bành trướng mạnh mẽ hơn trước, thậm chí những kẻ rắp tâm nội phản nhiều khi cũng phải giả đò chống Tàu. Trong thế trận thật giả lẫn lộn ấy, người ta thường phải dùng đến ÁM HIỆU.

Những người Việt nam yêu nước hiện nay không thể không cảnh giác với những ám hiệu, thẻ đỏ tim đen. Việc bắt bớ tù đày những người yêu nước, có tinh thần chống kẻ bành trướng phương Bắc đương nhiên có giá trị ÁM HIỆU để Bắc phương biết rằng: Các “đồng chí” vĩ đại cứ yên tâm, mặc cho chúng tôi cứ công khai phản đối bằng miệng, mặc cho trong nước quần chúng cứ lên tiếng chống Tàu, nhưng những thằng đầu têu là chúng tôi đều diệt hết, không tha thằng nào! Đất nước này sẽ cam đoan là tấm thảm nhung sẵn sàng đón bước chân Thiên triều Nam tiến!

Tất cả những người bị bắt về tội “tuyên truyền chống nhà nước Việt nam” thực chất ít nhiều đều liên quan đến việc chống bành trướng Trung Hoa. Bỏ tù họ đều là cách bày tỏ thiện ý với Tàu. Trong số những tù nhân “chống Tàu” ấy có hai người tiêu biểu nhất là blogger Điếu Cày và TS Cù Huy Hà Vũ.

Việc kiên quyết không thả Điếu Cày khi mãn hạn tù là một ÁM HIỆU rõ. Nay lại đến vụ xử Cù Huy Hà Vũ, là gì nếu không là một ÁM HIỆU hàng Tàu?

Cầu xin uy linh những anh hùng dân tộc, từ bà Triệu bà Trưng, đến Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Hưng đạo Vương, Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh…hãy hiện hình thành cơn bão táp mưa sa, hỗ trợ cho chúng con dập tắt mọi ÁM HIỆU vong quốc dù nó được nhen nhúm từ bất cứ đâu, giúp hồi tỉnh từ trong thẳm sâu những con dân nước Việt trót sa vòng giáo lý vô minh, thẻ đỏ tim đen, hãy biết quay về bên tiên tổ!

L.D.

.
.
.

No comments: