Wednesday, March 30, 2011

HOA KỲ GIÚP CÁC NHÀ TRANH ĐẤU PHƯƠNG TIỆN KỸ THẬT TỐI TÂN

Người Việt Online
Tuesday, March 29, 2011 7:31:32 PM

WASHINGTON (Reuters)Trong thời gian không xa, khi các nhà tranh đấu cho dân chủ bị công an cảnh sát tịch thu điện thoại di động, họ chỉ cần bấm một nút “báo động” là sẽ xóa sạch các số điện thoại ghi lại trong máy và gửi ra tín hiệu báo động khẩn cấp đến các nhà tranh đấu khác.

Nút báo động này là một trong những kỹ thuật mới mà Bộ Ngoại Giao Mỹ đang tìm cách phổ biến cho các nhà tranh đấu dân chủ trên thế giới từ Trung Ðông sang đến Trung Quốc để chống lại các chế độ độc tài.
“Chúng tôi không muốn tiết lộ quá nhiều về việc này, vì nhiều người chúng tôi đang liên hệ sống trong những môi trường rất nhạy cảm,” theo lời ông Michael Posner, phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách nhân quyền và lao động.

Nỗ lực cung cấp các khả năng kỹ thuật cao là một phần trong kế hoạch của Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton nhằm mở rộng sự tự do internet, qua vai trò quan trọng mà các phương tiện liên lạc trên mạng như Twitter và Facebook đóng góp vào các cuộc nổi dậy ở Iran, Ai Cập, Tunisia và các nơi khác.

Chính phủ Mỹ từ năm 2008 đến nay đã dành ra khoảng $50 triệu để cung cấp các khả năng kỹ thuật cao cho các nhà tranh đấu, cả về việc tránh né các “tường lửa” cũng như phương cách bảo vệ nguồn thông tin liên lạc của họ tránh sự xâm nhập của chính quyền.
“Chúng tôi đang làm việc với một nhóm cung cấp khả năng kỹ thuật, cho họ các món trợ cấp nhỏ,” theo ông Posner.
“Chúng tôi làm việc như các nhà đầu tư kỹ thuật. Chúng tôi kiếm những người có sáng kiến để ứng dụng các phát kiến của họ cho cộng đồng mà chúng tôi muốn bảo vệ.”

Chính phủ Mỹ khởi sự công khai vận dụng khả năng kỹ thuật internet khi vào năm 2009 yêu cầu Twitter tạm ngưng kế hoạch bảo trì vốn sẽ cản trở nỗ lực kêu gọi biểu tình của người tranh đấu tại Iran.
Hoa Kỳ đã trợ giúp tài chánh để giúp huấn luyện khoảng 5,000 nhà tranh đấu trên toàn thế giới về cách sử dụng kỹ thuật mới để đối phó với chính quyền tại quốc gia họ.
Tuy nhiên, ông Posner cũng công nhận rằng nỗ lực của Mỹ nhằm phát triển các kỹ thuật này cũng có rủi ro.

Các phương tiện nhằm bảo đảm bí mật trên mạng cho giới tranh đấu cũng có thể được dùng bởi thành phần ma túy hay khủng bố, gây ra các khó khăn mới cho giới an ninh ở ngay tại Mỹ. (V.Giang)

.
.
.

No comments: