Tuesday, March 29, 2011

THƯƠNG TIẾC NHẠC SĨ NGUYỄN ĐỨC QUANG (thơ Vũ Linh Huy)

Vũ Linh Huy
Mar 28th, 2011

“Quê Hương Ngạo Nghễ” hãy còn đây,
Sao anh vội vã bỏ chốn này ?
Con “Đường… vô tận” đi chửa tới,
“Nỗi Buồn Nhược Tiểu” chẳng hề phai.
Biết rằng “Im Lặng Là Đồng Loã”,
Nên “Chuyện Quê Ta” cứ kể hoài.
Chúng tôi ở lại, thề tiếp nối :
“Tiếng Hát Tự Do” vượt trời mây.

Boston, ngày 28 tháng 3 năm 2011
Vũ Linh Huy

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang trong dịp ghé Boston ngày 5-11-2005.
.
.

No comments: