Thursday, March 31, 2011

BẮC KINH GIA TĂNG TRẤN ÁP ĐỂ BẢO VỆ ĐẶC QUYỀN LÃNH ĐẠO (RFI)

Tú Anh   -   RFI
Thứ năm 31 Tháng Ba 2011

Lo ngi phong trào ni dy các nước Rp tác đng đến mình qua mng internet, Bc Kinh đã tung ra mt chiến dch đàn áp mnh chưa tng thy mà đi tượng là các nhà dân ch. Va s hương Hoa Lài va e ngi dân chúng bt bình vì nn tham nhũng và vt giá leo thang, Bc Kinh tìm cách bo v đc quyn bng mi giá.

Theo bn tin ca AFP t Bc Kinh thì t khi xy ra phong trào ni dy ti Tunisia và lan t Bc Phi đến Trung Cn Đông, ti Trung Quc đã có ít nht 25 nhà dân ch b công an bt giam. Đây là nhng nhân vt đi tiên phong, dùng mng internet đ kêu gi tp hp.

Nhiu người khác, nht là thành phn lut sư, nhng người viết blog, nếu chưa b bt, thì cũng b giám sát, b câu lưu, hch hi hoc b qun thúc ti gia. Trước cách mng Hoa Lài, các sinh hot phát biu ý kiến ch trích trên mng tương đi còn được dung th.

Theo các hip hi nhân quyn quc tế cũng như ca người Trung Quc thì tình trng ca các nhà nhân quyn và nhng người phê phán chế đ hin nay rt khó khăn.

Ông Nicolas Becquelin, thành viên ca Human Rights Watch khu vc châu Á thm đnh : "ch trong mt thi gian ngn chính quyn đã tàn phá phn ln nhng thành tu mà c mt thế h tranh đu đã thc hin được".
Thành viên ca Hip hi M bo v nhân quyn nhn đnh thêm là cường đ đàn áp hin nay phn ánh chính sách "bàn tay st" ban hành t thi k chun b Thế Vn Hi 2008. Vào thi đim đó, chính quyn Trung Quc đánh đi chiếc vé t chc Thế Vn Hi vi li ha hn "ci thin nhân quyn".

Gng km phn dân ch đã được biu hin qua v án Lưu Hiu Ba, khi v giáo sư đi hc này được chn trao gii Nobel hòa bình hi tháng 10 năm ngoái. Tun này , công an các tnh Tây Nam Trung Quc đã truy t hàng lot gii ly khai trong đó có nhng nhân vt đu tranh k cu như Nhim Vân Phi, Đinh Mu và Trn V.

Nhng nhà dân ch này cũng như ông Lưu Hiu Ba b quy ti "âm mưu lt đ chế đ", mt ti danh thường được chính quyn Trung Quc s dng đ trng pht nhng tiếng nói phê phán. Tun trước, mt công dân tên Lưu Hin Bân b kết án 10 năm tù vì li kêu gi dân ch.

Trong tháng hai, chính quyn đã bt mt lot lut sư, chuyên gia nhân quyn, da vào chính lut ca Trung Quc đ bo v dân oan và nhng nhà dân ch . Các lut sư Đng Bưu, Giang Thiên Dũng và Đường Cát Đin b bt giam mà không b truy t t gia tháng hai đến nay.

Hip Hi bo v Nhân quyn ti Trung Quc có cơ s đt ti Hng Kông cho biết là ngày nào cũng có người mt tích, b dn đi, b giam hay b truy t. Đây là đt đàn áp thô bo nht t 15 năm nay.

Chính quyn đã thng tay trng pht dân chúng t khi trên mng internet có li kêu gi tp hp mi ch nht đ phn đi tình trng tham ô, vt giá leo thang, k giàu càng giàu lên, người nghèo càng nghèo thêm. Nhng nguyn vng không khác gì đòi hi ca người dân Rp.

Trong mt bc thư ng kêu gi biu tình và gi Quc hi Trung Quc, mt tác gi n danh nhn mnh "mi cá nhân ch cn đi ngang qua đim hn cũng đ làm chế đ đc tài run s". Nhng t chc đ xướng "tp hp Hoa lài" yêu cu mt "nn tư pháp đc lp", đòi hi chính ph "chp nhn đ cho dân kim soát và đng Cng Sn phi ra đi".
"không phi là chế đ Kadhafi nhưng đi sng người dân không được bo đm"

Theo d báo ca nhà nước, tăng trưởng kinh tế Trung Quc trong 5 năm ti gim t hơn 10% hin nay xung 7%. Trong tháng 1 ch s giá c tăng 4,9%. Th tướng Ôn Gia Bão nhìn nhn là ni bt mãn trong dân chúng đã tăng cao và chính ông tha nhn là khó có th chn đà lm phát.

Trong cuc biu tình hi cui tháng hai ti Thượng Hi, mt thanh niên nói vi phóng viên Pháp Brice Pedroletti rng : "người dân đã thy rõ trong chế đ do đng Cng sn cm quyn, không th gii quyết được t nn tham ô, móc ngoc và đi sng đt đ .Tuy không phi là chế đ Kadhafi, nhưng người dân chúng tôi cm thy tài sn, cuc sng không được bo đm, không có an ninh".

Cm thy b đe da t nhiu mt, chính quyn Trung Quc tăng cường trn áp bng b máy công an. T chc Ân xá Quc tế cho biết không phi ch có các nhà ly khai có tiếng tăm mà ngay dân thường vô danh cũng b sách nhiu. Mc tiêu ca chính quyn là không đ vươn lên mt thế h phn kháng mi.

Nhận định về thái độ của chính quyền Trung Quốc, một nhân vật lãnh đạo tại Á châu có kinh nghiệm và tiếng tâm là ông Lý Quang Diu tuyên b như sau hi tun qua trên mt đài truyn hình M: "Chế đ ti Bc Kinh bt cn thế gii nghĩ sao v h. Điu làm h quan tâm là s n đnh ca chế đ". Khu hiu "n đnh" cũng đã được các nhà lãnh đo Rp b lt đ hoc đang b dân chúng phn đi nhiu ln nhn mnh.
.
.
.

No comments: