Thursday, March 31, 2011

HỌP LẬP HỘI CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ QLVNCH (Người Việt)


Nguyên Huy/Người Việt
Wednesday, March 30, 2011 7:56:55 PM

Khoảng gần 50 anh chị em trong ngành Chiến Tranh Chính Trị (CTCT) trong QLVNCH đã theo lời mời gọi của một số cựu quân nhân ngành CTCT đến họp bàn tại Pacific Machines, một cơ sở thương mại của CTCT Nguyễn Ngọc Chiểu, địa chỉ 10532 Trask Ave., Garden Grove, CA 92843 để thành lập một tổ chức cho “Ngày Họp Mặt toàn ngành CTCT/QLVNCH toàn thế giới” vào cuối năm nay tại Little Saigon.

Phút khai mạc buổi hội thảo vận động tổ chức Ðại Hội Toàn Ngành CTCT/QLVNCH trên toàn thế giới. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðây là ý kiến của nhà văn Huy Phương đã “thể theo sự mong mỏi của nhiều anh chị em trong ngành” nên đã phối hợp cùng các nhà văn Nguyễn Ðạt Thịnh, Dương Diên Nghệ, Thái Tú Hạp... tiến hành việc tổ chức ngày họp mặt cho toàn ngành CTCT/QLVNCH.
Gần 50 anh chị em tới tham dự trong buổi họp đầu tiên này trong đó có nhiều người thuộc các đơn vị của ngành như Tổng Cục CTCT, Cục Tâm Lý Chiến, Cục Chính Huấn, Cục Xã Hội, Quốc Gia Nghĩa Tử, Ðại Học CTCT, các Ðại Ðội CTCT, các Tiểu Ðoàn CTCT và Biệt Ðoàn Văn Nghệ Trung Ương, nhân viên của các Phòng 5 Sư Ðoàn, Trung Tâm Văn Hóa Xã hội Quân Ðội và các Phòng TLC Tiểu khu, các Ðài Phát Thanh Quân Ðội, Tiếng Nói Tự Do, Gươm Thiêng Ái Quốc...

Sau nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt và phút mặc niệm, nhà văn Huy Phương, một cựu quân nhân của Cục TLC đã khai mạc đề cập đến lý do buổi họp này. Ông nói: “Vận động để tiến hành công việc này, chúng tôi không có một tham vọng gì mà chỉ là thể theo yêu cầu của anh em ở các nơi cho rằng ngành CTCT trong quân đội VNCH là một binh chủng đã có mặt trong khắp các quân binh chủng của QLVNCH. Thế mà trong bao nhiêu năm nay, chúng ta không có được một cuộc hội ngộ toàn ngành để xem ai còn ai mất. Ðồng thời trong dịp này cũng tạo ra cơ hội để cùng nhau bỏ qua những dị biệt mà cùng nhau nhìn về một hướng chung.”

Tiếp đó CTCT Nguyễn Huy Hiền lên nhắc lại hoạt động của một tổ chức CTCT đã có từ năm 1990 với những CTCT như anh Nguyễn Ngọc Thông (đã mất), anh Nguyễn Văn Thúy, chị Võ Thị Vui, anh Lâm Tường Dũ... Nhưng lúc đó anh em cựu quân nhân trong ngành chưa qua đông nên hoạt động chưa được hữu hiệu, đã phải giải tán. Nay nếu chúng ta tái sanh được hội CTCT thì chắc chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi để hoạt động mạnh mẽ hơn.
Ý kiến lập Hội CTCT cũng được nhà thơ, chủ báo Thái Tú Hạp đồng thuận hỗ trợ.
Nhưng CTCT Lê Văn Chính, một trong các anh em CTCT từ Bắc Cali xuống họp cho rằng “Không nên tái sanh hội đã không hoạt động mà nên tổ chức một buổi hội ngộ rộng lớn để có những trao đổi gặp gỡ, bàn thảo sâu sắc xem có nên thành lập một tổ chức cho toàn ngành CTCT/VNCH trên khắp thế giới hay không.”

Anh chị em ngành CTCT chụp chung hình kỷ niệm sau khi đã thống nhất ý kiến phải tổ chức một Ðại Hội Thế giới CTCT/VNCH. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Nhiều người đã xin phát biểu ý kiến về việc có nên lập Hội CTCT ngay hay nên tổ chức đại hội trước. Cuối cùng Chủ Tọa Ðoàn là các niên trưởng Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Duy Chương, Vũ Trọng Mục đã phải mời mọi người kết thúc bằng một cuộc bỏ phiếu. Kết quả có 19 người đồng ý tái lập Hội CTCT và 15 người chủ trương thành lập Ban Vận Ðộng rồi mới tổ chức Hội CTCT theo một danh xưng nào đó.
Cuộc hội họp đã đi ra ngoài mục đích của buổi họp mà anh em CTCT triệu tập nên người xướng xuất là nhà văn Huy Phương đã phát biểu rằng: “Anh em chúng tôi không mời mọi người đến để lập hội mà chỉ vận động nên lập một ban tổ chức cho ngày Hội Ngộ Toàn Ngành trên khắp thế giới trước khi lập hội cho ngành CTCT.”
Lời phát biểu của nhà văn Huy Phương đã kéo mọi người trở về thực tại là cùng nhau thành lập một ban tổ chức cho “Ngày Họp Mặt Toàn Ngành CTCT/QLVNCH trên thế giới tại Little Saigon vào cuối năm nay.”
Tất cả đã đồng ý cử toàn thể anh em có mặt trong Lời Kêu Gọi vào ban tổ chức Ngày Ðại Hội và được bổ túc thêm nhiều CTCT khác nữa.

Mọi chi tiết, xin liên lạc Thái Tú Hạp 626-589-9242, Vương Trùng Dương 714-222-8074, Nguyễn Huy Hiền 714-924-2721, Nguyên Huy 714-653-8856, Xuân Ðiềm 562-290-7483, Huy Phương 949-241-0488.
.
.
.

No comments: