Wednesday, March 30, 2011

RFI ĐIỂM BÁO 30-3-2011


RFI ĐIỂM BÁO 30-3-2011
Lê Phước   -   RFI
Thứ tư 30 Tháng Ba 2011

Nht báo Le Figaro tiếp tc quan tâm đến tình hình Nht Bn vi bài viết trên trang nht « Ht nhân : Tình hình Fukushima hin ti là không th lường trước ». Bài báo cho biết, th tướng Nht Naoto Kan ngày càng b ch trích v vic điu hành đi phó thm ha không hiu qu.
Nht Bn luôn được xem là cường quc công ngh hàng đu thế gii. Thế nhưng s c Fukushima đã làm l nhược đim ca chính ph và các chuyên gia Nht Bn. Đó là ni dung chính được nht báo Le Monde phn ánh qua bài viết « Khng hong cho thy s tht bi ca nhà nước và các chuyên gia ».
Nht Bn đang dn thân vào cuc chiến dài hơi, có th kéo dài rt nhiu tun, đê ngăn chn điu bt trc, mà nếu xy ra s là thm ha kinh hoàng nht trong lch s ht nhân dân s. Trong bi cnh đó, nhiu câu hi được đt ra : Đâu là trách nhim ca nhà nước và ca các tp đoàn trc tiếp điu hành ? Ti sao gii cm quyn li không th yêu cu cung cp thông tin minh bch trong vic điu hành mt ngành năng lượng nguy him như vy ?
Trước tiên, nước Nht cn xem xét li chính sách năng lượng ca mình. Trước nay, chính sách này hu như «nm trong tay» các chuyên gia. Nhng người chng li vic xây dng nhà máy nguyên t như nông dân hay ngư dân, thường không có tiếng nói trong lĩnh vc cao siêu này. Le Monde cho rng, không nên xem nh tiếng nói ca các nhóm chng ht nhân, vic s dng năng lượng ht nhân phi là mt đ tài suy nghĩ chung, ch không nên ch dành riêng cho các chuyên gia.
Le Monde đánh giá, hin ti, các tp đoàn khai thác năng lượng gây ô nhim Nht không tuân th nguyên tc phòng nga và pht l nguyên tc phi đt sc khe người dân lên trên hết. TEPCO, tp đoàn trc tiếp khai thác nhà máy ht nhân Fukushima, không phi là duy nht trong vic che giu thông tin chy theo li nhun, mà tt c các tp đoàn khác Nht đu hành đng theo cách đó.

Ht nhân : các công ty qun lý tư nhân chy theo li nhun ?
Sau thm ha Fukushima, ta thy xut hin mt vn đ không ch liên quan đến Nht Bn mà liên quan đến toàn b các quc gia khai thác ht nhân : đó là có nên tiếp tc giao quyn qun lý các nhà máy ht nhân cho nhng công ty tư nhân trong khi mc đích ti thượng ca nhng công ty này là li nhun ? Nếu đã giao quyn đó, thì chính ph phi có bin pháp gì đ buc các công ty phi có « trách nhim xã hi » nhm bo v li ích cng đng ? Le Monde kết lun, thm ha Fukushima đã đưa Nht Bn vào mt k nguyên mi, k nguyên mà người dân ý thc được rng đã đến lúc h phi có tiếng nói, ch không thế c phó thác mi vic cho gii lãnh đo.
Cũng liên quan đến thm ha Fukushima, Les Echos có bài nhn đnh « Vic điu hành đi phó thm ha chia r gii lãnh đo Nht Bn ». Bài viết cho biết, trong khi tình hình ti hin trường ngày càng ti t, thì quan h gia chính ph, tp đoàn Tepco và các cơ quan an toàn ht nhân ca chính ph ngày càng tr nên căng thng. Th tướng Naoto Kan t ra nghi ng các cơ quan an toàn ht nhân ca nhà nước, và ly làm quan ngi v s móc ngoc gia chính quyn và các nhà sn xut công nghip ln Nht Bn.

Hc thuyết can thip quân s ca Obama
Hôm nay, Hoa Kỳ chính thc trao li cho NATO quyn lãnh đo liên quân quc tế tham chiến Libya, nhường nhng vai trò then cht cho các nước đng minh, trong khi Washinton ch chp nhn đóng vai trò « h tr hu cn và tin tc tình báo ». Điu này tht « mi l » đi vi hình nh mt nước M mà người ta ch quen biết đến là cường quc thích hành đng đơn phương và luôn tuyến đu trn chiến. Phân tích s kin này, Le Figaro có bài « Hc thuyết can thip ca Obama : gia nghĩa v phi can thip và s cn trng cn thiết ».
T báo nhn đnh, s vi vã và sai lm khi cho rng vi thái đ này Hoa K mun « ra tay gác kiếm » trước cuc chiến Libya. Thc tế đã chng minh điu ngược li. Hôm qua ti Luân Đôn, ngoi trưởng M bà Hillary Clinton còn tuyên b ng h vic lt đ đi tá Kadhafi bng mi phương tin chính tr và ngoi giao. Tng thng Obama mun rng, s can thip vào Libya mang tính « đa phương » và « hn chế » đ đáp ng nguyn vng ca người M vn đã quá mt mi vì chiến tranh.
Le Figaro nhn đnh, tht ra ông Obama mun can thip vào Libya dưới « danh nghĩa đo đc ». Ông nói : « Chúng ta dĩ nhiên phi do d trong vic s dng vũ lc đ gii quyết nhiu vn đ trên thế gii, nhưng điu đó không có nghĩa là chúng ta không bao gi can thip. Không can thip vào Libya s là mt s phn bi đi vi bn cht ca chúng ta ». Ông cũng nhn mnh rng, tinh thn trách nhim trước thế gii và lch s vn luôn mnh m nơi người M, dù thuc đng Cng Hòa hay Dân Ch.

Thuyết phc thành phn phn đi trong dư lun M
Đ trn an nhng c tri vn đã « d ng » vi các cuc phiêu lưu quân s, tng thng Obama đã khéo gii thích v quyết đnh can thip quân s ca ông vào Libya khi nhn mnh, s can thip này tuyt đi không phi là mt mưu toan « thay đi chế đ bng vũ lc ». Ông nhc li vic can thip thay đi chế đ Irak đã được 8 năm, vi biết bao mt mát người và ca. T đó, ông cam kết s không lp li kch bn này Libya.
Thế nhưng, gii lãnh đo M dường như hơi « mm do » trong vic áp dng quyết đnh can thip hn chế ca tng thng, nht là trong ý đnh lt đ ông Kadhafi. Đó là vic bóp nght chế đ cm quyn Libya v mt chính tr và tài chính, kéo theo tình hình quân nhân trong quân đi Kadhafi đào ngũ hàng lot. Đó là vic ngoi trưởng Hillary Clinton đã tiếp kiến hôm qua Luân Đôn người đng đu Hi đng Lâm thi ca phe ni dy. Nhân đó, bà này cũng ha s c đến Benghazi mt đc phái viên Hoa K. Còn trên thc đa, máy bay M luôn v trí tiên phong. Các tướng lĩnh lu Năm Góc ph nhn có s phi hp vi lc lượng ni dy, nhưng rõ ràng, theo Le Figaro, các cuc không kích đã m đường cho phe ni dy.
Le Figaro tóm li : cn thn và cn tính tp th trên phương din ngoi giao, hành đng va kiên quyết va uyn chuyn trên mt trn, trong khi vn lưu tâm bo v hu đài chính tr trong nước đ phòng khi có điu ngoài ý mun xy ra, đó là hc thuyết can thip ca ông Obama.
Chia s quan đim này, Le Monde cũng có bài nhn đnh : « Ông Obama xác đnh hc thuyết quân s ca mình thông qua cuc chiến ti Libya ». T báo này cũng tp trung phân tích bài din văn ca tng thng Obama được đc vào ti th hai đ gii thích v quyết đnh can thip vào ca chiến Libya ca Washington. Ông Obama cho rng, nước M có mt trách nhim đc bit đi vi thế gii, đó là trách nhim ca « đ nht cường quc thế gii », tc là phi có trách nhim vi toàn nhân loi.
Chính vì thế, ông Obama nhn mnh, không phi đi đến lúc quyn li b đng chm trc tiếp thì M mi can thip. Trong nhng trường hp đc bit như thm ha dit chng, thiên tai, hay khi cn thiết bo v các tuyến đường thương mi, Hoa K phi biết gánh vác trng trách vi nhng nước khác. Nhưng khi quyn li ct lõi ca M b đe da trc tiếp, thì nước này sn sàng đơn phương dùng vũ lc.
Theo Le Monde, qua bài din văn ca tng thng Obama, chính gii Hoa K t ra hoan h vì đã tìm thy cái điu mà h đã ch đi t hai năm nay, đó là mt hc thuyết đi ngoi ca tng thng, theo đó, Hoa K xem trng mt li tiếp cn đa phương vào các cuc xung đt.

Cuc hp G20 ti Nam Kinh
Liên quan đến cuc hp thượng đnh G20 t chc Nam Kinh Trung Quc, nht báo Les Echos cho biết, Paris hoan h vì có th t chc mt cuc hp G20 bàn v th trường tin t ngay trên lãnh th Trung Quc, thì Bc Kinh li làm mi th đ đm bo rng cuc hp s không cho kết qu gì đáng k.
Hôm nay, 30/3/2011, tng thng Pháp Nicolas Sarkozy đến Bc Kinh, và ngày mai s đến Nam Kinh đ khai mc hi ngh cp cao G20, mt hi ngh đc trong tâm v chính sách ci cách h thng tin t quc tế. Thế nhưng, theo Les Echos, dù nói v quan h Pháp-Trung hay vic tái cu trúc h thng tin t thế gii thì ln này Pháp « buc phi chơi lá bài khiêm nhường ».
Đu tiên, ông Sarkozy s tham d bui l khánh thành cơ ngơi mi ca đi s quán Pháp Bc Kinh, mt công trình mà đin LElysée cho là biu hin ca tm cao mi trong quan h vi Trung Quc. Thế nhưng, theo Les Echos, mi quan h này sau đó hai gi s được « kim nghim » trong cuc hi kiến gia tng thng Pháp Nicolas Sarkozy và ch tch Trung Quc H Cm Đào. Nên nh rng, Trung Quc đã b phiếu trng cho ngh quyết 1793 cho phép can thip quân s vào Libya. Đến hin ti, Bc Kinh vn cho rng cuc can thip này là « không hp pháp ». Vì thế, ông Sarkozy s phi khó khăn trong vic bo v quan đim ca mình trước mt đt nước được xem là s mt trong vic phn đi mi cuc can thip vào ni b nước khác.
Ngay khi tng thng Pháp Nicolas Sarkozy sp đến Bc Kinh, các phương tin truyn thông Trung Quc hu như không my quan tâm. Thông tin v cuc hi kiến gia ông H Cm Đào và ông Sarkozy không có mt trên trang nht. Thm chí đến hi ngh G20 sp din ra Nam Kinh, báo gii nước này cũng th ơ. Phát ngôn nhân ca b ngoi giao Trung Quc nói rõ rng, đây ch là mt hi tho khoa hc thun túy do Pháp t chc. Người này cũng khng đnh, vn đ t giá đng nhân dân t s không nm trong chương trình ngh s. Nhiu ch đ gay gc cũng đã được rút ra khi chương trình tho lun. Les Echos đánh giá, Trung Quc đang làm mi cách đ tránh b ch trích Hi ngh Nam Kinh.
V thi s nước Pháp, báo chí hôm nay dành trang nht phn ánh ni hình lc đc ca đng cm quyn UMP sau khi b tht bi nng n trong cuc bu c hi đng tnh va qua. Nht báo Libération chy ta ln trên trang nht « Thi k hu bu c hi đng tnh : cánh hu không đu ». Le Monde chy tít « phe đa s thuc đng ca tng thng đang b ri lon và chia r ». T báo Cng sn Pháp LHumanité dành trang nht cho bài « S chao đo trên đnh ».
C ba t báo đu đánh giá, sau tht bi trong cuc bu c hi đng tnh, ni b đng UMP có v ri lon và chia r. Tng thng Sarkozy ra sc chm dt tình trng lc đc trong đng. Hôm qua, hai nhân vt ct cán ca UMP đã chính thc « làm hòa ». Nhưng, Libération nhn mnh, vic đó chưa đ đ gii quyết cuc khng hong ca đng này trong khi ch còn cách k tranh c tng thng có mt năm.

Pháp : bo lc trường hc
Cui cùng, La Croix quan tâm đến các vn nn trường hc Pháp vi hàng ta : c trên 10 hc sinh là có mt em là nn nhân ca bo lc hc đường. Hôm qua Paris, Qu Nhi đng Liên Hip Quc (UNICEF) công b kết qu cuc điu tra v nn bo lc hc đường Pháp. Cuc điu tra được tiến hành 12 326 hc sinh tiu hc ca 150 trường ti Pháp.
Kết qu là 89% các em cm thy « tt » khi trường, còn hơn 10% cho biết đã tng chu nn bo hành thân thế hay li nói. Trong s các nn nhân, 6,9% thường xuyên b đánh và 18% b bn mình ép ci qun áo. Mt chuyên gia Pháp đánh giá, đây là mt hin tượng không m ĩ, nhưng li xãy ra hàng ngày. Các quc gia khác thuc T chc Hp tác và Phát trin Kinh tế (OECD), mt t chc quc tế gm 34 nước thành viên, ch yếu là các nước phát trin, cũng tiến hành điu tra và cũng cho kết qu tương t như Pháp.
Ngoài nhng trò bo hành được xem là « truyn thng », trong thi đi Internet ngày nay, đã xut hin nhiu kiu bo hành mi, nht là đi vi hc sinh t cp hai tr lên. Trong đó, đáng k nht là vic phát tán lên mng hoc đin thoi di đng hình nh hay nhng đon ghi hình có tính cht nhc m nn nhân. Các nn nhân thường không dám nói, vì s người ln « tch thu » máy vi tính hay đin thoi ca mình.
Đ đi phó vi tình hình này, các chuyên gia cho rng, cn có s can thip ngay la tui nh nht đ giúp hc sinh ci thin cuc sng cng đng trong môi trường giáo dc. Mt vn đ đc bit được các chuyên gia nhn mnh là : « trường hc không ch là nơi ging dy kiến thc, mà còn là nơi giáo dc công dân, nơi thy cô rèn luyn cho các em tinh thn tương thân tương ái và biết kính trng người khác ».

Hôm nay 30/3/2011, hàng ngàn dân làng Trung Quc đã đng đ vi công an đa phương gn mt công trình xây đp thy đin thượng ngun sông Dương T, min Tây nam Trung Quc. Theo mt t chc bo v nhân quyn Trung Quc, xung đt đã bùng lên gia hai bên, khiến cho khong 50 người b thương.
V vic xy ra ti khu vc huyn Tuy Giang, tnh Vân Nam, nơi chính quyn Trung Quc cho xây mt con đp thy đin tr giá 75 t yuan, tương đương vi 8,5 t euro, d trù đi vào hot đng k t năm 2012. Đ có ch làm con đp này, chính quyn Trung Quc đã cho di di tng cng 100.000 dân đi ch khác.

Theo Trung tâm Thông tin v Nhân quyn và Dân ch, tr s Hng Kông thì trong thi gian qua, "hàng ngàn" người dân Trung Quc đã biu tình phn đi cht lượng kém ci ca nhà mà chính quyn dng lên cho nhng người b di di.
T 4 ngày qua, h đã biu tình, chn mt con đường và mt chiếc cu bc qua sông Dương T và ném đá vào nhân viên công lc. Hàng trăm cnh sát được điu đến nơi đ gii tán và xung đt đã n ra. Khong 30 người biu tình và 20 công an đã b thương trong các v đng đ. Hình nh được công b trên Internet cho thy hàng trăm cnh sát chng bo đng vi xe thiết giáp đã được c đến nơi.
.
.
.

No comments: