Tuesday, March 29, 2011

THÁI HÀ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÙ HUY HÀ VŨ (Giáo xứ Thái Hà)

CHHV.TK

Thánh Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện cho Ls Cù Huy Hà Vũ, cho Công Lý và Sự Thật tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Gx Thái Hà, Hà Nội vào hai tối thứ Bảy và Chúa Nhật

Kính thưa cộng đoàn Dân Chúa Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, Hà Nội

Chiều nay 29/03/2011, gia đình Luật sư Cù Huy Hà Vũ xin cầu nguyện cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt, bị tạm giam, bị truy tố và sắp đưa ra xét xử trái pháp luật vào ngày 04/4/2011 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 43 Hai Bà Trưng Hà Nội.

Nhà Dòng và Giáo xứ Thái Hà sẽ Dâng Thánh lễ và thắp nến cầu nguyện Thánh lễ tối thứ bảy và tối Chúa Nhật ngày 2, 3 /4/ 2011.

Kính mời quý ông bà anh chị em khắp nơi đến hiệp dâng Thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ, và cho Công Lý và Sự Thật.

- Thánh Lễ Tối Thứ 7 lúc 19 giờ
- Th
ánh Lễ Chúa Nhật lúc 20 giờ
Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo Xứ Thái Hà


----------------------------------

.
.
.

No comments: