Tuesday, October 28, 2008

HỮU NGHỊ

Hữu Nghị
Nguyễn Đăng Thường

Monday October 27, 2008 - 04:04am (ICT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-cvTEIyQ1cqjy3nKsgTLTpK4M2g--?cq=1&p=527#comments

Ngộ ở Hà Nội ra
Nị từ Bắc Kinh tới
Gặp nhau trên Hoàng Sa
Bóng Mao Hồ mát rợi.
Ngộ quỳ hôn chân nị
Người đồng chí bá quyền
Anh Trung Quốc cao quí
Tì tay trên vĩ tuyến.
Cúi đầu ngộ vâng dạ
Bọn sinh viên đã lép
Xuống đường ngộ đã dẹp
Nị ngộ cười ha hả.
Tàu ngư phủ bắn chìm
Tha hồ mà uống nước
Xác trôi tím màu sim
Chưa tan mùi bữa trước.
Ải Nam Quan Bản Giốc
Ngộ đã cắt dâng nị
Kế đến là dân tộc
Ngộ xin nị tuỳ nghi.
Mồm nị nở rất tươi
Răng hổ trên hàm rồng
Lưỡi nị đỏ hơn mười
Lá hồng kì lồng lộng.
Nị có nghe gì không
Ơi chú chiệc thân thương
Đảng ngộ đã đồng lòng
Dâng chú cả quê hương.
Trưa nay trên quần đảo
Ta say sưa biển gió
Chia nhau chén rượu đào
Nào nị uống ngộ ngó
Rồi lát nữa chia đôi
Nị ở và ngộ đi
Vết răng nị trên môi
Mang nặng tình hữu nghị.

25/12/2007
Nguyễn Đăng Thường


No comments: