Tuesday, October 28, 2008

BIẾT

Biết
Trịnh Thanh Thủy
Tuesday October 28, 2008 - 05:25am (ICT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-cvTEIyQ1cqjy3nKsgTLTpK4M2g--?cq=1

Có một điều nhiều người biết mà Mỹ không biết:
Trung Quốc đã đi trước trong việc thử nghiệm tế bào gốc
trên sứ mệnh trồng người, gầy thế hệ
Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã
cấy vào nhân não những chủng tử bào cộng sản tinh ròng
sản sinh những con người mang thú tính Dolly
(70% dân số Trung Hoa) biết cầm súng bắn vào kẻ chống mình
dù kẻ ấy là tù binh chiến tranh, đàn bà hay trẻ nít chưa tròn tháng tuổi
đó là lời phát biểu của Bộ Trưởng Quốc Phòng Chi Haotian như một điều xác tín
trong một cuộc thăm dò dân ý trên mạng
con người sống không lúc nào thấy đủ
Đảng Cộng Sản Trung Quốc những con sói thảo nguyên
luôn luôn nuôi mộng bá quyền
tham lam cướp đất kẻ yếu, xé xác đồng loại
nuốt trộng Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc như những vật triều cống
Ôi cái nhục Việt Nam ngàn năm nô lệ giặc Tàu
đất màu Việt Nam được dâng như một lịch sử tái sinh
cái đau đớn này người dân ai cũng biết
thế mà Đảng Cộng Sản Việt Nam không biết
Trịnh Thanh Thủy

No comments: