Saturday, November 27, 2010

TIN & BÀI của NGÀY 27-11-2010

TIN & BÀI của NGÀY 27-11-2010
.
.
.
.
TIN VIỆT NAM
.
Bài viết
.
Tranh châm biếm   -  Đông Ngàn Đỗ Đức - (26/11/2010)
.
.
Trung tá Nguyễn xyz  -   Thứ Bảy, 27/11/2010
.
.
(tuanvietnam.vietnamnet.vn)
.
(vietnamplus.vn)
.
(thesaigontimes.vn)
.
(tamnhin.net)
.
.
(sgtt.vn)
.
(dantri.com.vn)
.
Sao lại không biết? Kinh phí đại lễ ngàn năm Thăng Long  -  Đức Hoàng 27/11/2010
.
Chính trị
.
Kinh tế
.
Văn hóa
Hồi ức tuổi thơ: Khu phố thời thơ ấu — Văn Ngọc   (diendan.org)
.
.
Xã hội
.
.
.
TIN VIỆT NAM HẢI NGOẠI
.
Ngày Hội Văn Hóa San Diego   (vietherald.com)
.
.
.
TIN THẾ GIỚI
.
Châu Mỹ
.
.
.
.
.
Châu Á
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Châu Úc
.
.
Châu Âu
.
.
.
.
.
.
.
Châu Phi
.
.
.
.
NGHE/NHÌN
.
Ban nhạc nữ 12 người chơi nhạc Tây Phương với toàn nhạc cụ cổ truyền (đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn trưng,  sáo v.v.) http://www.youtube.com/v/20AKJpBMEB8&hl=en_US&fs=1
.
.
.
.
.

No comments: