Saturday, November 27, 2010

BÁO SGGP LẠI CHƠI TRÒ BẨN

Minh Đạt (danlambao)

Minh Đạt (danlambao)Sau 5 bài liên tiếp t ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2010 , Báo SGGP đăng loat bài: ”Bộ mt tht ca mc sư tự phong Nguyễn Hng Quang”. Dân Làm Báo đã có 2 bài viết làm rõ s tht những ba đt ca báo SGGP do phóng viên Đường Loan thực hin. Sau khi b lt ty thì ngày 11 đến  14 tháng 11 năm 2010 báo SGGP lại chơi tiếp trò bn. Lat 4 bài tiếp theo ca SGGP ln th nhì cũng là màn hạ cp, nhưng ln này không dám đ tên phóng viên nào ch ghi là ” NHÓM PVCT”. Sự tht là gì sau ”phát súng ân hu” hèn h này?.

Dồn người ta đến bước đường cùng
Sau nhiều ln b tù ti, bt b, đánh đp, vu khống nhc m thì ln này nhà cm quyn li cướp nhà. Kế hach đn bù gii ta theo kiểu ăn cướp b mc sư Quang phn ng cùng nhân dân Qun 2 đã khiến nhà cm quyền khó chu và t ”báo cách mng ca đng cng sn Sài Gòn” lãnh n tiên phong tấn công nhc m mc sư Nguyn Hng Quang. Đ che m cái ti ác cướp hơn 2000 met vuông đất đn bù vi giá mà chưa mua ni 20 mét vuông ngay chính mnh đất mà gia đình mc sư Quang đang sinh sng thì báo SGGP đã vu khng nhc m mc Quang không biết bao nhiêu ba đt: mc sư t phong, hiếp dâm tr em, tham gia đảng phái chống chính quyn, li dng các tù nhân chính tr… Mc sư Nguyn Hồng Quang đang đng trước nguy cơ mt nhà và đang đi mt lnh bt khn cp mới.
Cũng như trong hàng trăm ln bt b trước đây sau khi báo SGGP hay các tờ công an đăng bài nhục m thì mc Nguyn Hng Quang li b bt vào tù. Cái tàn nhẫn ca nhà cm quyn là đánh người ta vi mc tiêu làm thân bi danh lit nhưng vn lu loa là khoan hng, nhân đo. Trong các bn phúc trình gi cho các quan truyn thông hi ngoi và c báo SGGP đ nghị đính chính và xin lỗi thì mục sư Nguyn Hng Quang đã chng minh ngược li nhng vu khng ca Đường Loan Ma Nữ”. Thay vì xuất trình các chng c đ bo v cho những bài viết của ma n vu khng thì báo SGGP li tiếp tc m l vô căn c. Nào là: ”đi ngược tht”, ”đòi hi vô lý”, ”hùng hn nhưng trt lt”, ”kêu oan bng cách dng chuyện”, ”tiếp tc lun điu vu cáo” và rõ ràng nht là Báo SGGP gi danh mt người Tin Lành đ ngh : ”bt ngay Ông Quang”.
Trong lot 4 bài sau báo SGGP đã thất bi khi mc sư Nguyn Hng Quang đòi ci chính nhng ni dung:
Mục sư Nguyn Hng Quang t phong mc sư.
Vu khống mc sư Nguyn Hng Quang ly tr em v thành niên có thai.
Chụp mũ mc sư Nguyn Hng Quang tham gia đng VT.
Lợi dng các tù nhân chính trị.
Chiếm đát bt hp pháp.
Khủng b tn công bng lu đn thường dân.
Xúi giục các sinh viên người dân tc chng nhà cm quyn.

Ngược li nhng vu khng m l ca nhà cm quyn thì mục sư Nguyn Hng Quang chng minh là ông làm mc sư có công nhn trong và ngoài nước, ”ly cháu v thành niên” là mt công an khu vc, ông không tham gia bất c đng phái chnh tr nào… L ra mc sư Quang không cn phi đi chng minh mình vô tội. Nhim v này là ca t báo ngm máu phun người SGGP phi đi chng minh. Chứng minh không xong, và khi các cơ quan truyn thông hi ngoi can thip thì báo SGGP lại dng chuyn vu khng tiếp.

Màn hai vụng v
Loạt 4 bài phóng s ca màn hai ly nhng cái ta rất là kêu ”Đi ngược li s tht”. ” Bin Minh thiếu cơ s”, ”Tiếp tc lun điu chống đi” và ”Ông Quang đã mc phi trng ti
Ai đi ngược lại sư thật? báo SGGP nói MS Nguyễn Hồng Quang là mục sư tự phong, cũng chính báo SGGP nói mục sư Nguyễn Hồng Quang lấy trẻ vị thành niên… Mục sư Quang có bằng cấp trong và ngoài nước. Đất ông ở là mua bán hợp pháp, nuôi nấng các tù nhân cô thân cô thế mà có tội à? Rồi lấy trẻ vị thành niên. Bằng cớ đâu? Sự thật đâu? Đúng là có bụng ta suy ra bụng người. Cũng nhờ cái bài ”đi ngược lại sự thật” người ta mới biết là những kẻ nhân danh ”chính quyền” cướp 2 miếng đất của gia đình mục sư Nguyễn Hồng Quang mà đền bù với giá mua chưa được 1 cái nền nhà, lại bị ép mua chung cư. Mà đền bù xong thì người ta không đủ tiền mua nhà. Cũng nhờ cái bài ”sự thật” mà người dân Sài Gòn mới biết thêm về trang web: www.doithoaiomline.org  , biết thêm về đài Chân Trời Mới, v đài  Á Châu Tự Do  và nhng trang web khác. S tht b bóc trn khi báo SGGP nói là nhân dân ủng h kế hoch gii ta tuyt đi nhưng cũng chính báo này cho biết hiện có hơn 13 người chưa chp nhn. Vy là gy ông đp lưng ông.

Ai thiếu cơ s? Đ cơ s sao không chng minh là mc sư Nguyn Hng Quang phạm các ti y như vu khng ca Đường Loan viết mà viết lung tung.  Nào là ”hùng hồn nhưng trt lt”  chuyn Vit nam có t do Tôn Giáo không thì khi nói ai cũng biết đâu cn kêu gào chúng tôi có t do tín ngưỡng, có c cái Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Chết là chỗ này. Các nước khác h đâu có ban Tôn Giáo, hay công an tôn giáo mà mình có tự do sao nhiu ban, nhiu công an thế? Ri thì SGGP lu loa ”Kêu oan bằng cách dng chuyn”. Ai dng chuyn vu không người ta? 7 cái điu anh chụp mũ vu khng đó bng c đâu? Đưa ra đi ch sao vòng vo này n. Nhng nhân chứng ca báo SGGP đưa ra trong các lat bài trước và sau thì bt nht. Có người là cán b thì là nhân chng thì sao khách quan đây. Dĩ nhiên các ”nhân chứng viết tt tên h ”thường mi là ba đt thiếu cơ s. Công an đi làm chứng cho công an thì ”đủ cơ s ” sao?

Bài 3 với ta “tiếp tc lun điu vu cáo “ Bài này dn ngun tin trên Radio Chân Trời Mi các tr li phng vn ca mc sư Nguyn Hng Quang hòng c tình chụp mũ ông là VT. Tr li phng vn mt cơ quan truyền thông là tham gia đng phải chng nhà nước sao?. S tht thì ai vu cáo ai? Báo SGGP vi giy trng mc đen kết ti người ta trước khi có bn án ca Tòa án nhưng bng c đâu? Mc sư Nguyễn Hng Quang ly tr v thành niên có thai đâu thì bng c đâu? Kích động nhân dân chống ch trương và chính sách ca đng và nhà nước ch nào? Gii ta đền bù theo kiu ăn cướp nhân dân Qun 2 đi biu tình t Sài Gòn ra Hà Ni thì nguyên nhân là do đâu? Mục sư Quang lúc đó đi tù chưa v sao kích đng ai. Chỗ này y hệt anh Điếu Cày gn 3 năm qua tù bit x mà b bt thêm vì tõi: “tuyên truyền chng nhà nước và chế đ”. Đây mi là cái màn chp mũ và vu khng lp liếm.

Bài 4 với ta “Ông Quang đã mc phi trng ti”. Bài này công an gi danh một người tên “Thiên Ân” kết tội và yêu cu công an bt ngay mc sư Nguyn Hng Quang. Chết là ch này đây: Người Tin lành không kết ti ai bao gi. Người Tin lành không muốn nh thế quyn can thip chuyn ni b. Và người ký tên “ Thiên Ân” có chú thích ở dưới là “mt tôi t ca Đc Giê Su”. Cái kết này mi t cáo sự gi danh ca báo SGGP. Mt đy t Chúa đúng nghĩa không bao gi viết như vy, cụm t đó mang văn phong ca công an hơn là ca người có Đo Tin lành. Trong giới Tin lành cm bút không có ai tên này. Nhng t ng kích đng hay nhục m những li l không bao gi có trong suy nghĩ ca người Tin Lành. Ch yếu là ni dung và hành văn của bài 4 này là ging điu chp mũ và kết ti nó ging trong các bài báo của báo công an hơn là mt tín hu Tin Lành. Đây mi là chuyn giả đạo tạo c cho công an bắt giam mc sư Nguyn Hng Quang hơn là tiếng nói ca tín hữu nào. Hơn na ngày nay tên tui ca mc sư Nguyn Hng Quang vượt khi khuôn khổ mt Giáo Hi và đt nước này ri.

Chấm dt ngay trò bẩn
Một cơ quan truyn thông ít nhiu có chút tự trọng ca mình. Ti sao sau khi Đường Loan nhc m mc sư Nguyn Hng Quang bây giờ li thp thò tên khác là NHÓM PVCT? Rõ ràng là m ám mi không dám ghi tên thật ca mình chc s b chi nhưMa nữ Đường Loan”. Muốn bt hay cướp nhà ca mc sư Nguyn Hng Quang thì cứ xông vào mà hành s đâu có ai chng đi đâu? Như bt Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ thì bắt đi vì điu 88 B Lut Hình S đi còn bày đt chuyn đồi try làm gì bị vạch mt thêm nhc nhã. S tht vn là s tht. Nhng k bi bút bán mình cho cọng sn chc s đn ti qu báo ngay ch không cn kiếp sau, đi na đâu. Nhân danh nhà cầm quyn là cơ quan ngôn lun ca đng cng sn mà đen ti và hèn hạ thế thì ai mà không khinh bỉ?

Chắc chn ngày nay Vit nam có bang giao và đi ra nhiều nước, hãy làm sao đ đi nước ngòai cũng nga mt mà nói chuyn vi người ta chứ? Đâu có trn trong nhà mãi được đâu!
Những bài viết như 2 đt va ri ca báo SGGP sẽ làm cho phóng viên của chính t lá ci này đi đâu cũng b người ta dán cho nhãn hiệu BP BM và XO TRÁ.

Minh Đạt
Sài Gòn 26 tháng 11, 2010 – viết cho Dân Làm Báo
.
.
.

No comments: