Monday, November 29, 2010

ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA GIÁO DÂN CỒN DẦU

Nữ Vương Công Lý
29/11/10 4:43 PM

Những hành động này của chính quyền Đà Nẵng đối với Cồn Dầu hiện nay khi tách giáo dân khỏi Thánh đường, làm gợi lại cho người ta chính sách “phân sáp” dưới thời bách hại Đạo Công giáo tàn khốc của vua Tự Đức – Một chính sách và thời kỳ mà tội ác ghê tởm còn được ghi vào sử sách và lưu tới muôn đời sau và cũng đã làm nẩy sinh hàng trăm ngàn con người tử đạo.
Chính sách “phân sáp” tinh vi hiện nay này nhằm tiêu diệt các cộng đồng tôn giáo có truyền thống “kính Chúa, yêu người” của chúng tôi tại Cồn Dầu”.

Theo tin nhận được, ngày hôm nay, một phái đoàn của Cao Ủy LHQ có kế hoạch vào Cồn Dầu thị sát tại địa phương, nhưng họ đã không vào được đến Cồn Dầu.

Phía chính quyền Đà Nẵng đã chuẩn bị đón phái đoàn cách đây mấy hôm khá “chu đáo” bằng nhiều cách: Cho Hội phụ nữ đến nhà chị Đào Hồng Anh, (vợ anh Toma Nguyễn Thành Năm đã bị đánh đập đến chết) để khuyên giải, yêu cầu chị Hồng Anh nói ngược với sự thật là anh Toma Nguyễn Thành Năm đã bị ốm mà chết chứ không phải chết do bị công an đánh đập. Hội phụ nữ và các đoàn thể do nhà nước cử đến đã nói với chị Hồng Anh rằng: “thôi thì anh Năm đã chết thì cứ để cho ảnh (anh ấy) được yên, nếu có phái đoàn có đến hỏi thì cứ nói là do anh ốm mà chết chứ đừng nói là bị đánh đập mà lại phải nhắc đến ảnh thì ảnh không được yên”.

Chính quyền chỉ chọn cho phái đoàn được đến ghé thăm hỏi hai người là Bà Quy và Chị Đào Thị Hồng Anh, các đoàn thể nhà nước đến hứa với các nạn nhân rằng nếu nghe lời họ, ông Nguyễn Bá Thanh hứa sẽ lo cho họ hết mọi sự, kể cả chuyện đất đai, cuộc sống.

Thế nhưng, ngày hôm nay, theo kế hoạch đoán sẽ vào thăm Cồn Dầu, nhưng việc đó đã không diễn ra, chưa rõ lý do cụ thể.

Trong một diễn biến khác, Giáo dân Cồn Dầu đã cùng nhau viết đơn khiếu nại lên Chủ tịch Nước, Thủ Tướng chính phủ, Tổng Bí thư,  Ủy Ban MTTQVN, Ban Tôn Giáo chính phủ, Chủ tịch Tỉnh, Chủ tịch Thành phố, Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Ủy Ban Công Lý Hòa Bình, Đức Giám mục Đà Nẵng… để khiếu nại về việc chính quyền Đà Nẵng đã cướp đất của họ trái pháp luật nhằm xóa bỏ xứ đạo Cồn Dầu. Đơn khiếu nại có đoạn viết: “Chính sách của chính quyền Đà Nẵng là giải tỏa trắng Cồn Dầu, Xứ đạo Cồn Dầu chỉ còn trơ trọi lại ngôi Thánh Đường. Thánh Đường không có giáo dân, giáo dân tái định cư một nơi khác không có nhà thờ, điều này làm cho người ta hiểu rằng, nhà nước đang thực hiện hành vi đàn áp tôn giáo một cách tinh vi.

Những hành động này của chính quyền Đà Nẵng đối với Cồn Dầu hiện nay khi tách giáo dân khỏi Thánh đường, làm gợi lại cho người ta chính sách “phân sáp” dưới thời bách hại Đạo Công giáo tàn khốc của vua Tự Đức – Một chính sách và thời kỳ mà tội ác ghê tởm còn được ghi vào sử sách và lưu tới muôn đời sau và cũng đã làm nẩy sinh hàng trăm ngàn con người tử đạo.

Chính sách “phân sáp” tinh vi hiện nay này nhằm tiêu diệt các cộng đồng tôn giáo có truyền thống “kính Chúa, yêu người” của chúng tôi tại Cồn Dầu”.

Đơn khiếu nại của giáo dân Cồn Dầu :


Biên nhận gửi hồi báo :
.
.
.

No comments: