Tuesday, November 30, 2010

LIÊN QUAN VỤ CÔNG AN QUẢNG NINH BẮT MẠI DÂM (Danlambao)


DanlambaoĐể bt tiếng xu thì công an Qung Ninh nên chm dt trò chơi ở đây. Không cần tìm ra ai là th phm tung video clip lên mng mà trước mt là xử lý kỷ lut ngay nhng tên thù đi lt người quay phim và nhc m đng loi khi họ không có mnh vi che thân để làm trò tiêu khiển. Chính vic kéo dài v vic và diễn tung ca công an Qung Ninh mi càng làm cho dư lun thêm bc xúc . Đâu có hay ho gì mà làm phim nhiều tp đây. Gn đến ngày đi hi đng ri lp công hay là chơi nhau đây các ”đng chí by đàn”?

*
Chiều 29/11 Ban Giám Đc công an Qung Ninh chỉ đạo cơ quan an ninh điu tra vào cuc v công an Qung Ninh bt mi dâm, yêu cu công an Thị Xã Cm Ph chuyn toàn b h sơ v tnh Qung Ninh đ điu tra li từ đu, vì đến thi đim này v bt mi dâm gn như gim chân ti chỗ.
Trước đó, ngày 22/11/2010 Công an tnh Qung Ninh đã giao việc điu tra cho công an Th Xã Cm Ph gii quyết và đ ngh hình thc kỷ lut các nghi phm. Nhưng đến nay vn chưa tìm được người ”tung video clip bắt mi dâm lên mng”.
Theo Báo Tuổi Tr thì vào ngày 15/11/2010 Đào Duy Long bật bluetooth chuyn đon video clip này cho Nguyn Thanh Tùng và Nguyn Mạnh Hưng trong ”mt lp hc”. Chiu ngày 15/11 thì Đào Duy Long đã bán chiếc điện thoi này.
Cũng theo Tuổi Tr thì Hi Đng Kỷ Luật ca công an Quảng Ninh s hp trong ”vài ngày đến đ xét hình thc k lut các chiến sĩ”.
Nhưng mt ngun tin khác t báo Pháp Lut& Đời Sng cho hay s dĩ v vic chm chp là do ”thiếu s hp tác, gii trình không thống nht. Đc bit là Nguyn Thanh Tùng thuộc đi tham mưu tng hp công an thị xã Cm Ph.
i công tác ca 6 nghi phm được xác đnh như sau:
Trần văn Hoàn, 31 tui thuc đi cnh sát điu tra ti phm v trt t hội
Hòang Hà Long, 27 tuổi thuc đi cnh sát điu tra ti phm v trt t hội
Đào Duy Long công an phường Cm Thành, th xã Cm Ph
Hà Trọng Huân, công an phường Ca Ông, th xã Cm Ph
Nguyễn Thanh Tùng, đi tham mưu tng hp, công an th xã Cm Ph
Nguyễn Mnh Hưng, đi an ninh công an th xã Cm Phả.
Bước đu xác minh được là Hoàng Hà Long (người nhục m 2 cô gái) ch ý mượn đin thai ca Trn Văn Hoàn coppy vào máy ca mình.
Cũng từ Pháp Lut& Đời Sng thì 6 nghi phm bị k lut ch là h 1 cp hàm đến 2 cp hàm. Mi cp hàm tương ng vi mt bc lương trong ngành công an.
Hai cô gái liên quan trong đoạn video clip là Phàn Tả M. (sinh năm 1990, ng ti Yên Bái) và Phàn L M. (sinh năm 1992, ngụ tại Lào Cai) mi có th kin đòi yêu cu bi thường thit hi do b xúc phm danh dự, uy tín, nhân phm.

Nhận đnh v vic này:

Gần na tháng trôi qua mà s vic chưa chm dt là phía công an Qung Ninh cố ý nhm làm gim phn ut dư lun. Ti sao video clip bo hành tr Bình Dương ch 90 phút sau là tìm ra nhà tr. Hay v Cù Huy Hà Vũ, bà Quỳnh va vào phòng chưa đến 15 phút là an ninh ập vào bt h. Ti sao c ý kéo dài nhưng vụ việc chưa tiến trin gì?

Vụ vic xy ra ti khách sn Quang Dũng thuc phường Cm Thy mà có công an các phường khác như công an phường Ca Ông và công an phường Cm Thành cũng dính líu, chứng t nó đã lan rng ra nhiu.
Việc sao chép ngày 15/11 ”trong lp hc” mà có 3 công an thì chng t lp học nghip v ca công an Qung Ninh. Mà lp hc thì không ch có 3 người, nhiu công an sao chỉ ”b l” có 3 công an? Gi hc mà sao chép phim nhảm nhí chng tỏ lớp hc ca ngành công an không thua gì cái chợ.

Vì sao Nguyễn Thanh Tùng bt hp tác mà công an Th Xã Cm Ph bó tay?. Ai cũng biết phòng tham mưu tng hp là phòng có uy quyn nht trong các phòng ca ngành công an. Ở đây phòng an ninh cũng có dính líu là Nguyễn Mnh Hưng, phòng an ninh chính là phòng tình báo.

Việc đưa tin Đào Duy Long đem bán chiếc đin thai di đng là cách nói chy tội. Bán đin thai di đng ch có bán cái th nh cha video clip đâu. Và bán ở chỗ nào đ tìm không ra là chuyện không th chp nhn đi vi nghip v ca ngành công an. Lại mt na tháng truy tm là chuyn quá khôi hài.
Và thông tin ”Hội Đng K Lut s hp trong thi gian ti đ xem xét các hình thức k lut cá chiến s” cũng là li ha và gn nhưcố ý kéo dài vụ việc? Bao gi dt đim?

Cần làm rõ hành vi nhc m và xúc phm danh d nhân phm con người ca nhóm tổng hp 7 người ban đu là chuyn cn làm. Nếu chưa tìm ra người tung video clip thì tách vụ vic ra là có kết lun ngay ch đâu cn nhp nhằng làm gì.

Cuối cùng khôi hài nht là phía công an nói thng s làm đến nơi nếu 2 cô gái người dân tc đi khiếu ni. Có ai dám quay li nơi ô nhc này na không? Người Kinh còn b chy na nói chi là người dân tc vùng cao. Mà ai cũng biết để được th về, hai cô này và hai khách làng chơi phi ký cam kết tha thun là ”sẽ không khiếu ni gì đoàn công tác”. Quá s hãi và nhc nhã ai mà không ký cho xong việc đ v nhà. Ký ri mà đi khiếu ni gì na đây? Đúng là ăn nói theo kiu của… công an.

Để bt tiếng xu thì công an Qung Ninh nên chm dứt trò chơi đây. Không cn tìm ra ai là th phm tung video clip lên mng mà trước mt là x lý k lut ngay nhng tên thù đi lt người quay phim và nhc mạ đồng loi khi h không có mnh vi che thân đ làm trò tiêu khiển. Nếu tìm ra thủ phm cũng không g ti cho nhóm quay phim bng đin thai cá nhân mà càng kết ti nng thêm cho nhóm ti phm vì có hai tình tiết tăng nng đây là ”li dụng chc v quyn hn” và tình tiết ” làm l bí mt công tác”.
Chính việc kéo dài vụ vic và din tung ca công an Quảng Ninh mi càng làm cho dư lun thêm bc xúc.
Đâu có hay ho gì mà làm phim nhiều tp đây. Gn đến ngày đi hi đng ri lp công hay là chơi nhau đây các ”đồng chí by đàn”?
.
.
.

No comments: