Tuesday, November 30, 2010

RA MẮT LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC TẠI HOA KỲ

(11/30/2010)

Từ phải: ông Ngô Quốc Sĩ đang đọc bản Tuyên Ngôn của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc. Kế tiếp là các vị: ông Đỗ Như Điện, LM Nguyễn Hữu Lễ, ông Trần Quốc Bảo, ông Chu Văn Cương, ông Trần Minh Trung, ông Thái Hòa Tố và ông Nguyễn Trung Lễ.

GARDEN GROVE, California: Sau khi chính thức ra mắt tại Úc Châu ngày 20 Tháng 11, 2010, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc đã tổ chức buổi tiếp tân và ra mắt đồng hương Nam California tại khách sạn Sheraton Garden Grove vào ngày 28 Tháng 11 vừa qua.
Hiện diện trong buổi lễ có hơn 300 quan khách, nhân sĩ, cựu quân nhân, viên chức VNCH, đại diện một số chính đảng, đoàn thể cộng đồng.
Trước khi vào chương trình chính thức, ban Tù Ca Xuân Điềm đã trình diễn chương trình văn nghệ qua những ca khúc đấu tranh làm sôi động hội trường.
Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nbam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút niệm, ông Nguyễn Như Tấn, Trưởng Ban Tổ chứ,c lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn quan khách tham dự. Ông nói:
“Tổ Quốc Việt Nam đang lâm nguy! Đất nước VN đang đứng bên bờ vực thẳm! Trước tình thế dầu sôi lửa bỏng này, một số đoàn thể và cá nhân đã cùng chung lưng, sát cánh hình thành Lực lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc với tâm nguyện ‘Đáp Lời Sông Núi’, quyết tâm loại bỏ nội thù, chận đứng ngoại xâm, dựng lại một VN tươi đẹp! Sau gần 9 tháng củng cố nội bộ, xây dựng cơ sở, huấn luyện đoàn viên, Lực Lượng vừa chính thức ra mắt vào ngày Thứ Bảy, 20-11-2010 tại Sydney, Úc Châu, nơi đã diễn ra Đại Hội Thành Lập Lực Lượng 9 tháng trước vào cuối tháng 2-2010. Và hôm nay ra mắt tại Thủ Đô tinh thần của người Việt tị nan.
Trong ý hướng đó, thay mặt BTC, tôi chân thành cám ơn toàn thể quý vị, trong đó có những vị từ Santa Barbara, San Diego, Phoenix, Arizona... đã đến tham dự buổi sinh hoạt hôm nay.”

Tiếp theo là lời phát biểu của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Yểm Trợ lên ngỏ lời cùng đồng hương. Linh mục cho biết lý do hình thành Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc:
“Sau thời gian nghiên cứu và trao đổi với các tổ chức Đại Hội đã đồng ý cho ra đời một tổ chức mang tên  Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc hay gọi tắt là Lực Lượng Cứu Quốc (LLCQ). Lực Lượng ra đời ngày 28 tháng 2 năm 2010 tại ngôi  Nhà Thờ Quốc Tổ với mục đích để nói lên quyết tâm đáp lời sông núi của một số người mạnh dạn đứng ra nhận lãnh trách nhiệm trước lịch sử trong giai đoạn dân tộc Việt Nam đang bị cảnh một cổ hai tròng: Thù trong và giặc ngoài. LLCQ ra đời đúng thời đúng lúc để làm công việc thuận lòng trời và hợp lòng người. Thuận lòng trời, vì nỗi uất hận chồng chất và tiếng rên siết của dân tộc Việt Nam dưới chế độ độc tài cộng sản đã thấu đến trời. Hợp lòng người vì hiện nay bóng ma Trung Quốc đang chập chờn ám ảnh trong tâm trí đồng bào Việt Nam và nỗi lo sợ một ngày nào đó Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh bang của Trung Quốc, đã khơi dậy tinh thần quật khởi chống ngoại xâm cao độ của dân tộc. Họ chỉ chờ mong có cơ hội thuận tiện để vùng lên...
Trong lúc dân tộc đang gặp cảnh thù trong giặc ngoài như hiện nay, bất cứ một người Việt chân chính nào cũng phải có trách nhiệm cứu nguy tô quốc. Riệng các linh mục chúng tôi là những người được huấn luyện để rao giảng công bằng, bác ái và bảo vệ sự thật thì càng có trách nhiệm nặng nề hơn.  Từ suy nghĩ đó, tôi tự cảm thấy có bổn phận đóng góp trong công cuộc cứu nguy tổ quốc bằng cách hỗ trợ các tổ chức chân chính, trong vị trí mà tôi không bị ràng buộc bởi chức vụ linh mục.
Mặc dù không giử vai trò chính trị nào của LLCQ, nhưng là một trong các thành viên sáng lập và trong cương vị Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn và Yểm Trợ, tôi rất hãnh diện để nói rằng: LLCQ được khai sinh và điều hành bởi những con người lương thiện. Ngoài việc vận động sự yểm trợ, tôi còn quyết tâm bảo vệ tính lương thiện và sự trong sáng của LLCQ.  Nếu cần một lời thề hứa trong dịp này, tôi xin thề hứa như sau; LLCQ sẽ không bao giờ dối gạt đồng bào vì chúng tôi khẳng định rằng, sự lường gạt, dối trá làm mất niềm tin của đồng bào là một trọng tội đối với lịch sử.”

Nối tiếp, ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương lên nói chủ trương, đường lối, và chương trình hành động của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc. Ông nói:

“LLCQ ra đời với 3 mục tiêu rõ rệt:
- Loại bỏ chế độ cộng sản độc tài toàn trị.
- Chặn đứng đại họa ngoại xâm đang đưa đất nước vào vòng Bắc thuộc thêm một lần nữa.
- Xây dựng một nước Việt Nam phú cường, dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, với nhân quyền được tôn trọng và văn hiến được tôn vinh.

Để đạt mục tiêu này, LLCQ chủ trương:
- Phục hồi niềm tin và ý chí quật cường của dân Việt.
- Quy tụ mọi tiềm năng dân tộc bằng cách mở rộng đón nhận mọi sự tham gia của mọi cá nhân và đoàn thể.
- Đề cao truyền thống văn hóa dân tộc trong mọi sinh hoạ. t- Tận dụng các phương thức đấu tranh ôn hòa và hữu hiệu để đạt được mục đích tối hậu là loại bỏ nội thù và ngoại xâm.

Từ chủ trương trên, LLCQ theo đuổi Sách lược Đấu tranh với các chỉ hướng căn bản sau:
-Xây dựng một lực lượng chính trị gồm những con người chân chính, lý tưởng trong sáng.- Triệt để vận dụng sức mạnh dân tộc qua việc khơi dậy nền Văn Hiến Dân tộc Việt.
-Chú trọng đến nhu cầu nâng cao dân trí, đặc biệt là hướng dẫn dân chúng để quán triệt về ý thức nhân quyền và dân chủ -Vận động sự tham gia của toàn dân.
- Tận dụng mặt trận Truyền thông, với các phương tiện, từ phim ảnh, truyền hình, truyền thanh, sách báo, tài liệu, vv... Đồng thời triệt để khai dụng internet cho các công tác truyền thông.

Từ các chỉ hướng trên, Chương trình Hành động của LLCQ là nổ lực đẩy mạnh các mũi nhọn đấu tranh chiến lược sau:
- Tấn công bằng "3 mũi giáp công"; đập tan "thần tượng Hồ Chí Minh-  Đấu tranh tạo áp lực huỷ bỏ Điều 4 Hiến Phá.
 - Tố cáo âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Cộng.
- Vạch trần tình trạng bất công, tham nhũng, thối nát của xã hội Việt Nam.
-Thúc đẩy, yểm trợ công cuộc đấu tranh của các chiến sĩ dân chủ trong nước, các phong trào đòi dân sinh của các giới công, nông dân, đòi tự do tôn giáo của các tôn giáo, đòi nhà đất, ruộng vườn của Dân Oan.
- Khuyến khích, thúc đẩy, yểm trợ sự phản kháng của những cán bộ, đảng viên CS thức tỉnh, ly khai.

LLCQ còn nỗ lực soạn thảo để đưa ra một đề cương sách lược xây dựng và phát triển đất nước
Ba đoàn thể tham gia thành lập LLCQ là:
- Tập hợp Đồng Tâm
- Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn
- Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam.”
Tiếp theo BTC giới thiệu các nhân sự điều hành các cơ cấu trung ương của LLDTCNTQ gồm:
Nhân sự điều hành:
1. Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương:
- Chủ tịch: Ông Trần Quốc Bảo
- Phó Chủ Tịch: Các Ông Đặng Thành Tâm, Ngô Quốc Sĩ, Chu Văn Cương
- Tổng Thư Ký: Ông Trần Minh Trung
2. Hội Đồng Cố Vấn – Yểm Trợ:
- Chủ tịch: Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
- Phó Chủ Tịch: GS Nguyễn Thanh Trang.
3. Ban Giám Sát:
- Trưởng Ban: Ông Đỗ Như Điện
4. Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc:
-  Chủ tịch: GS Nguyễn Thanh Trang

Ngoài các cơ cấu trên, LLCQ còn có Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc với chức năng soạn thảo và quảng bá đề cương sách lược xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Bảo cho biết thêm:
“Mặc dù LLCQ khởi đầu với ba đoàn thể và một số nhỏ nhân sĩ, nhưng những cá nhân và đoàn thể tham gia thành lập đã có một quá trình đấu tranh lâu dài mà không ai có thể phủ nhận về thành tâm và thiện chí, về tinh thần dấn thân và sự kiên trì tranh đấu trong suốt nhiều thập niên qua. Chính yếu tố này, cộng thêm với các kế hoạch công tác cụ thể, thiết thực, chúng tôi tin tưởng sẽ gây dựng lại được niềm tin.”
Sau cùng ông Ngô Quốc Sĩ, Phó Chủ Tịch HĐĐHTU kiêm Phát Ngôn Nhân đọc Tuyên Ngôn LLDTCNTQ.
Sau cùng buổi họp báo để trả lời những thắc mắc về sự hình thành và đường lối hoạt động của Lực Lượng.
Sau phần họp tiệc trà thân mật do ban tổ chức khoản đải, buổi lễ ra mắt LLCQ kết thúc sau chương trình văn nghệ đặc sắc do Ban Tù Ca Xuân Điềm trình diễn.
Quí vị muốn tìm hiểu LLDTCNTQ xin liên lạc :
-  P.O Box 6005, Torrance, CA. 90504, USA.
-  187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, Australia


Bản Tuyên Ngôn Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

Nhận định rằng:
Tổ Quốc Việt Nam đang lâm nguy!
Bên ngoài, đại họa ngoại xâm từ Phương Bắc đang kéo Việt Nam vào vòng Bắc Thuộc và Hán Hóa thêm một lần nữa.
Bên trong, tập đoàn  lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang cam tâm nối giáo cho giặc, cắt đất, nhượng biển, dâng hải đảo và tài nguyên cho ngoại bang.
Thêm vào đó, cộng sản Việt Nam với chủ trương độc tài toàn trị, là một chế độ tàn ác, phi nhân, phản tiến hóa, đang tiếp tục đày đọa dân Việt trong cảnh sống đói nghèo, lạc hậu, thiếu dân chủ, mất tự do và nhân quyền.
Nhất là cộng sản Việt Nam đang thi hành chính sách hủy diệt văn hóa dân tộc qua chủ trương phỉnh gạt dối trá, cổ võ hận thù và bạo lực, đạo đức sa đọa, chà đạp tình người,  tiêu hủy những truyền thống cao đẹp của tổ tiên và những giá trị nhân bản vốn được đề cao trong lịch sử dân Việt.
Trước tình trạng Tổ Quốc lâm nguy, chúng tôi, gồm những tổ chức chính trị, những đoàn thể cộng đồng, cùng với những cá nhân tâm huyết còn nặng lòng với Tổ Quốc, quyết siết chặt tay nhau, quy tụ tim óc, dồn hết tiềm lực để hình thành một tổ chức đấu tranh chân chính mang tên
LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
viết tắt là LLDTCNTQ, gọi tắt là Lực Lượng Cứu Quốc

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc chủ trương:
* Phục hồi niềm tin quần chúng đã bị rã nát trước những thủ đoạn tuyên truyền đầu độc của cộng sản Việt Nam, cũng như những mánh khóe lừa đảo của những thế lực bất chính, hầu khơi dậy tinh thần Phù Đỗng và đốt lên ngọn lửa Diên Hồng , quyết chặn đứng ngoại xâm và quét sạch nội thù.
* Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, trăm con một mẹ, không phân biệt cá nhân hay đoàn thể,  giai cấp, giới tính, nghề nghiệp hay qúa khứ chính trị, miễn là có lòng yêu nước đích thực và tha thiết với hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.
* Đấu tranh chấm dứt chế độ cộng sản độc tài toàn trị, đang tiếp tục dành quyền lãnh đạo độc tôn, áp đặt tư tưởng Mác Lê và  vô sản chuyên chính lên đầu dân Việt, ngõ hầu xây dựng một nước Việt Nam hưng thịnh và tiến bộ, với một thể chế Dân Chủ, Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên.
* Đẩy mạnh công cuộc phục hưng nền văn hóa truyền thống của dân tộc, chống lại chủ trương hủy diệt văn hóa của cộng sản Việt Nam, đang đe dọa đánh mất bản chất con người Việt Nam nói riêng và phẩm giá con người nói chung. Đáng lên án nhất là  chủ trương buôn người qua hình thức xuất khẩu lao động, tệ nạn mãi dâm và nô lệ tình dục.
*  Tranh đấu một cách ôn hòa, áp dụng những phương thức, chiến thuật và chiến lược hữu hiệu, đặc biệt vận dụng sức mạnh quần chúng, nhằm chấm dứt chủ trương độc tài toàn trị với bộ máy đàn áp thô bạo và bất nhân của cộng sản Việt Nam.

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc tha thiết kêu gọi:
@ Các Tổ Chức Đấu Tranh chân chính, các nhân sĩ tâm huyết và đồng bào trong nuớc cũng như ngoài nước trực tiếp tham gia hay tích cực hỗ trợ LLDTCNTQ, tạo điều kiện cho Lực Lượng trở thành một đại khối dân tộc đủ khả năng và sức mạnh giải thể chế độ cộng sản.
@ Các cán bộ và đảng viên cộng sản, đặc biệt là tập thể quân đội và công an, sáng suốt nhận thức tình trạng nguy khốn của đất nước, quay về với đại khối dân tộc đang phẫn nộ trước  hành động xâm lăng của ngoại bang, đang khao khát tự do dân chủ và cương quyết bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam.
@ Các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ, các tổ chức nhân quyền, các hiệp hội pháp lý và các cơ quan truyền thông tích cực hỗ trợ Lực Lượng trong sứ mệnh Cứu Nguy Tổ Quốc cao cả và chính đáng này.
@ Các tổ chức đấu tranh, các đoàn thể cộng đồng và đặc biệt là các cơ quan truyền thông trong nước cũng như ngoài nước góp bàn tay phổ biến Tuyên Ngôn này, hầu mọi người nhận thức tình trạng lâm nguy của Tổ Quốc Việt Nam, đồng tâm siết chặt tay nhau, thề quyết bảo vệ non sông gấm vóc, nền độc lập của đất nước và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Sydney, ngày 20 tháng 11, năm 2010.
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc
.
.
.

No comments: