Tuesday, November 30, 2010

CHỦ QUYỀN - DANH DỰ của DÂN TỘC và CUỘC TRANH ĐẤU ĐỂ BẢO VỆ NÓ


Lê Diễn Đức
Thứ Ba, 30/11/2010

Từ kinh nghim ca người Ba Lan cho thy, đ đt được kết qu, phong trào vn động phi rt kiên trì, cương quyết và liên tc với sự tham gia rng rãi ca quần chúng trong cũng như ngoài nước. Ngoài ra không th thiếu được yếu t vn động tích cc ca chính quyn.
Các trại tp trung giết người hàng lot do quân phát xít Hitler thiết lp ti Ba Lan trong Thế chiến II là mt trong những dun sâu sc v ti ác dit chng trong lch s nhân loi.
Auschwitz-Birkenau được xem là tri tp trung khủng khiếp bc nht nm phía nam Ba Lan.
27 Tháng 1 năm 1945, Auschwitz-Birkenau được gii phóng bởi Hng quân Liên Xô. Cho đến ngày nay nó vn là mt biu tượng bi thm của ti ác. Khong 1,1 đến 1,5 triu người vô ti ca các dân tc và tôn giáo khác nhau đã bị giết hi ti đây, trong đó 90% là người Do Thái. Người Ba Lan là nạn nhân đng th hai với s người b giết hi khong 75 ngàn.

Cổng vào trại tập trung Auschwitrz với dòng chữ tiếng Đức: "Lao động mang lại tự do" - Foto: Tư liệu

Mọi th đu rõ như ban ngày. Auschwitz được gìn giữ nguyên trng và tr thành khu chng tích lịch s trong danh sách ca Unesco.
Thế nhưng cũng có k điên r ph nhn thc tế này. Người đó là đương kim Tng thng Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Mahmoud Ahmadinejad đã từng tuyên b không dưới một ln rng, ông ta mun xóa b nhà nước Do Thái (Israel) trên bản đ thế gii. Cho nên cũng dễ hiu vì sao ông ta đã ăn nói ngông cung rng, các tri tp trung là chuyện ba đt, thêu dt ca người Do Thái.

Chỉ đáng trách là các t báo ln và cơ quan truyn thông có uy tín hàng đầu ca Hoa Kỳ và thế gii! Không biết vô tình hay c ý, khi họ nói v các tri tp trung ca Đc Quc Xã, t ng đã được s dng không chính xác.
“The Wall Street Journal”, “New York Times”, “Washington Post”, hãng tin AP và DPA của Đc, gn đây thay vì “các tri tp trung của Đc Quc Xã ở Ba Lan”, đã viết là “các tri tp trung Ba Lan”.
Bộ Ngoi giao Ba Lan đã lên tiếng phn đi chính thức vì cho rng cách viết trên đây gây ng nhn đi vi nhiu người không nm vững các biến c lch s, nht là gii tr. Các tri dit chng có th được hiểu là của Ba Lan. Phía Ba Lan đã đ ngh các t báo và hãng tin phi ci chính, nhưng b l đi.
Thế là mt chiến dch ca người Ba Lan ti New York nổ ra. Đã nhiu ln, người Ba Lan tp trung đông đo biu tình trước tr sở của “The Wall Street Journal” phản đi t báo s dng cm “các tri giết người Ba Lan”.

Gần 100 ngàn người Ba Lan trong đó có Lech Walesa, cựu Th lĩnh Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan, Nobel Hòa Bình năm 1983 và Zbigniew Brzezinski, cựu C vn An ninh ca Tng thng Hoa Kỳ Jimmy Cater, đã ký tên kiến ngh ti các phương tin truyn thông ca Hoa Kỳ yêu cu chn chnh phong cách biên tập chính xác trên các phương tin truyn thông ln nht ca Mỹ.
Theo tin của ca “Newsweek” n bn Ba Lan, trong ngày thứ Hai, 29/11, “The Wall Street Journal” đã ghi nhận sai sót ca mình.
“Xin lưu ý: Không phi là tri tp trung ca Ba Lan trong Thế chiến II. Tri tp trung Auschwitz và các tri tương t khác trên lãnh thổ Ba Lan là do Đc Quc xã thiết lp…” – T báo viết.
Các biên tập viên ca b phn “Style & Substance editor” thuộc “The Wall Street Journal” cũng gii thích thêm v bi cảnh lch s: “Trong Thế chiến II nhà nước Ba Lan ch tn ti trong hình thc hoạt đng ca chính ph lưu vong London. Auschwitz thuc Đc Quc Xã sau khi Đức chiếm đóng Ba Lan và sát nhập vào lãnh th ca h trong tháng 10/1939″.

Ông Alex Storozynski, chủ tch “T chc Kosciuszko” [tổ chc mang tên Tadeusz Kosciuszko (4/2/1746 – 15/10/1817), vị tướng ca Ba Lan và c ca Hoa Kỳ, người đã tng tham gia cuc chiến tranh giành độc lp ca Hoa Kỳ], nói rng, người Ba Lan s tiếp tc hành đng cho đến khi các tờ báo và hãng tin còn li “New York Times”, “Washington Post”, hãng tin AP và DPA của Đc, phi hiu đính sai sót ca mình.

Phản ng ca người Ba Lan làm tôi nh đến kết quả thu được ca người Vit trên khp thế gii hi đu tháng 3 năm nay. Trước áp lc của dư lun người Vit, National Graphic Society (NGS) đã chp nhn điu chnh lại tên gi trên bn đ: qun đo Hoàng Sa (Paracel Islands) thuc Vit Nam và đang trong tranh chấp ch không phi ca Trung Quc (China).

Sau sự kin NGS, người Vit hi ngoi đã và đang có cuộc vn đng các nhà phát hành đ bn hàng đu thế gii điu chnh tên gi “South China Sea” (Biển Nam Trung Hoa) thành “Southeat Asia Sea” (Bin Đông Nam Á).

Từ kinh nghim ca người Ba Lan cho thy, đ đt được kết qu, phong trào vn đng phi rt kiên trì, cương quyết và liên tc vi sự tham gia rng rãi ca qun chúng trong cũng như ngoài nước. Ngoài ra không thể thiếu được yếu t vn đng tích cc ca chính quyền.
Về qun đo Hoàng Sa, phn ng mnh m ca công luận đã buc chính ph Vit Nam không th không lên tiếng. Nhưng vi các chiến dịch “nhy cm” khác, ví d như đi tên bin nêu trên, tht khó có th mong đi từ Hà Ni mt đng thái tích cc nào thêm.
Có vẻ như “16 ch vàng” đã biến thành chiếc vòng kim cô “Made in China” đang ngày càng xiết cht thêm đu não ca Đng Cng sn Việt Nam.

Nguồn:
.
.
.

No comments: