Friday, December 30, 2011

THƯ GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG về Y.TRƯỜNG HỢP CÔNG DÂN BÙI THỊ MINH HẰNGBauxite Việt Nam
31/12/2011


------------------------------

TOÀN CẢNH vụ BÙI THỊ MINH HẰNG BỊ BẮT ĐI TÙ CẢI TẠO
CÒN ĐÂU HỒ GƯƠM? (Nguyễn Tường Thụy)
.
.
.

No comments: