Thursday, December 29, 2011

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : "BIỂN ĐÔNG : HƯỚNG TỚI MỘT KHU VỰC HÒA BÌNH, AN NINH & HỢP TÁC" (Nghiên Cứu Biển Đông)Nghiên Cứu Biển Đông
Thứ tư, 28 Tháng 12 2011 13:18

Sách mới (do Nhà Xuất bản Thế giới ấn hành, chủ biên: Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao) tập hợp các bài viết cập nhật sau Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 về Biển Đông với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ biên: Đặng Đình Quý, Nhà xuất bản Thế giới 2011.
Số trang: 510 trang
Sách có bán tại:
- Phòng Tạp Chí Nghiên cứu Quốc tế, Trung tâm Thông tin Tư liệu, Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Hiệu sách Nhà Xuất Bản Thế Giới, 46 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Hiệu sách Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, 24 Quang Trung, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nội dung cuốn sách tập trung vào các chủ đề chính sau:
(i) Tầm quan trọng của Biển Đông trong bối cảnh môi trường chiến lược đang thay đổi,
(ii) Những diễn biến ở Biển Đông gần đây và hệ lụy đối với an ninh và thịnh vượng ở khu vực,
(iii) Các vấn đề pháp lý quốc tế trong các tranh chấp ở Biển Đông,
(iv) Quá trình giải quyết tranh chấp, xây dựng lòng tin và phương thức thúc đẩy hợp tác khu vực.

Tải bản mềm (tóm tắt một số nội dung chính) tại đây

Một số bài viết trong cuốn sách


----------------------------------

.
.
.

No comments: