Saturday, December 31, 2011

CHUYỆN "TẤM THIỆP GIÁNG SINH" GỞI CÁC THANH NIÊN CÔNG GIÁO - TIN LÀNH BỊ BẮT [I] (Giuse Nguyễn Bình An)


30.12.2011

(TNCG) - “L Giáng sinh! Mt trong nhng ngày l ln ca nhng người theo đo Thiên Chúa. L giáng sinh không còn là ca riêng người theo đo Thiên Chúa na, khp mi nơi trên thế gii đu chung nim vui vi người có đo trong ngày Giáng Sinh. Vit Nam cũng vy, mi người trên khp nước Vit đang chun b lên kế hoch cho ngày l ln. Đc bit nhng ngoi thánh đường nh bé, hàng ngàn chiếc hang đá nh nhn, xinh xn được dng lên đ tái din li bi cnh Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế làm người ti BeLem trong máng c, hàng ngàn băng rôn, biu ng được dng lên khp nơi. Hòa vào nim vui chung vi mi người, tôi cũng “dn mình đ đón ch ngày “L Giáng Sinh.(Khi tôi viết lên nhng dòng này thì L Giáng Sinh đã qua ri, đã qua ri!).

T
đu cui tháng 7.2011 đến nay, đã có 15 thanh niên công giáo, tin lành b bt, tôi nghĩ mình phi làm mt vic gì đó dù nh bé đi vi 15 người anh em đang b cm tù, vì h b cáo buc là vi phm điu 79, điu 88 b lut hình s. Ý nghĩ đó c lun qun trong đu tôi, tôi là mt k thp hèn, mt k bt tài! Tôi không là Ông Nguyn Tn Dũng, Ông Nguyn Tn Sang đ làm nhng vic như Ông Gopbachop đã tng làm đi vi s sp đ bc tường Berlin; Tôi không là mt v lut sư đ có th dùng tài hùng bin ca mình đ bin minh cho nhng người anh em đang b cm tù; Tôi cũng không là mt Linh mc, mt Giám Mc đ dâng thánh l cu nguyn cho 15 người anh em; Tôi cũng không phi mt thy phù thy tài ba đ “làm o thut đ giúp 15 người anh em! Tôi li càng không phi mt tên khng b đ lao vào chn ngc tù đ cu 15 người anh em! Tôi vn là tôi, tôi ch biết dùng chút tài mn mà Chúa đã ban cho tôi đ làm nên “Tm Thip Giáng Sinh gi hết tâm tình cm mến, tình yêu, ni nh, và ni bt lc ca bn thân trước “th lc ca bóng ti.

Trn Hu Đc đang tm lim mt em bé b giết hi ti Trung Tâm Bo V S Sng Gioan Phaolo II

Bt đu công vic làm thip, tôi đi tìm nhng tm hình ca 15 người anh em b bt (thi đim đó anh Phêrô. Nguyn Đình Cương và Jb. Hoàng Phong chưa b bt) đ ghép lên cây thông noel!, mi tm hình tôi ct, tôi đu chau chut, ngm tht k. Đc bit khi ct mi tm hình, nhìn vào mi người anh em, nhng k nim, nhng cm xúc li trào lên trong tôi. Ct đến tm hình ca em Phero Trn Hu Đc, 22 tui và Anton Đu Văn Dương, 23 tui (đây là hai anh em h vi nhau, quê x Vn Lc Ht Vn Lc Giáo phn Vinh), Dương trước đây hc ti trường Cao Đng Du Lch ti Th xã Ca Lò – Ngh An, còn Đc hc ti trường Cao Đng Ngh Vit Đc. Tôi nh li nhng k nim ca tôi và các em, đã không biết bao đêm, tôi ng chung vi các em trên nhng mnh chiếu mng manh, anh em nm tâm s vi nhau v ước mơ nh bé ca mình, v trách nhim ca mình đi vi Giáo hi cũng như xã hi, đc bit là Sinh viên Công giáo ti Vinh. Các bn có tin không?: “Mi tháng tin thc ăn ca anh ch vn vn 15.000 VNĐ?” (Mt tháng tin ăn ca các em ch bng mt gói thuc lá và mt chiếc bt la ca tôi). Go, trng gà, vt, thì quê gi lên, các hũ dưa nh cũng được gi lên cho các em s dng, vy nên các em không mua thêm gì c, sut ngày cơm nước mn dưa, trng. Hai em là người nhit tình trong công tác Sinh Viên Công Giáo, hai em là t trưởng ca 2 t sinh viên công giáo ti Vinh, hai em còn là Ban điu hành Câu Lc B giáo dc Vinh, câu lc b này hot đng mang tính giáo dc cao, nhng bui thuyết trình v các vn nn ca giáo hi, xã hi đu được đ cp bng nhng bui thuyết trình. Hai em còn là thành viên nhit thành ca Trung tâm Bo V S Sng Gioan Phaolo II, Hai em tham gia Trung tâm t ngày tha mi thành lp nhóm, mt bui các em đi hc còn mt bui các em tr v vi Trung tâm đ làm vic, sinh hot, đ làm công vic ca trung tâm. T vic đóng nhng chiếc hòm nh nhn cho ti vic, đi gom xác các em bnh vin v đ chôn ct, không t mt vic gì không đến tay các em. C nhìn lên tm nh, tôi li nh nhng đêm mưa gió hay không mưa gió, chúng tôi đu đi khp tp. Vinh đ gom nhng mnh v chai, nhng th có giá tr mà người ta vt ra đường, chúng tôi gom v đ bán kiếm tim gây qu cho các phong trào sinh viên cũng như các chương trình thin nguyn v sau. Nước mt tôi c trào dâng sau mi ln rê chut đ nt nót ct nhng tm hình ca hai em!

An tôn Đu Văn Dương trong cuc chuyến phát quà tết giúp đng bào thiu s ti huyn Tân K - Ngh An(Năm 2010)

V mt xã hi cũng vy, tôi còn nh cái ln chúng tôi đi quay phim, chp nh trước UBND tnh Ngh An v v vic “100 dân oan ca Hp Tác Xã Trung Đô biu tình trước UBND tnh Ngh An[1]. Các em đã cùng tôi thc hin ghi nhng tm hình ca bà con Hp tác xã Trung Đô đ lên án nhng vic làm sai trái ca mt s k cy quyn, cy thế đ hà hiếp dân lành. Nhìn các em cm máy nh xông pha trước hàng trăm công an thường phc và sc phc đ ghi hình đưa lên các trang mng. Hai em đã tng tham gia phiên tòa sơ thm Ts. Cù Huy Hà Vũ vào ngày 04/04 ti Hà Ni. Em Dương và Em Đc b bt vào ngày 02/08/2011.

An tôn Chu Mnh Sơn và Phero Trn Hu Đc trong chuyến thăm Đc Tng Giuse Ngô Quang Kit (19.03.2011)

An tôn Chu Mnh Sơn và Phero Trn Hu Đc, An tôn Đu Văn Dương trong chuyến thăm Đc Tng Giuse Ngô Quang Kit (19.03.2011)

Tôi li tiếp tc công vic làm thip giáng sinh, ct đến tm hình ca anh Anton Chu Mnh Sơn, 22 tui, Sơn là người con ca Giáo x Đc Lân Ht Đông Tháp Giáo phn Vinh, Sơn đang hc năm cui ti trường Đi Hc Y Ngh An. Nhng k nim ca Tôi và Sơn li hin lên! Tôi nh ln đu tiên Tôi gp Sơn trong chuyến cu tr min trung ti Huyn Hương Khê Hà Tĩnh do Trung tâm Bo V S Sng Gioan Phaolo II t chc. Hôm đó, toàn b anh em bn bu đi dng nhà cho bà con sau cơn lũ (s 6) cho bà con vùng lũ, đến gi ngh trưa, tôi tranh th chp mt mt t vì đã thm mt, Sơn và my người bn thy tôi ng say quá, nên đã chc tôi bng cách ly vài miếng than ci v lên mt tôi, (v hình con mèo), đó là k nim đu tiên v em đi vi tôi. Ri nhng bui sinh hot ti Câu Lc B Giáo Dc Vinh, sinh hot ti t K Thut(mt trong 15 Sinh viên Công giáo), Sơn luôn là người đi trước, gương mu trong vic son đ tài đ tho lun vào mi bui sinh hot. Tôi còn nh như in cái nim vui sướng ca Sơn khi Sơn cm bút và gi bài cho trang chuacuuthe.com[2] được đăng, Sơn mng r và ôm quàng ly tôi và nói: “Em cm ơn anh! Cm xúc dâng trào hơn na là vào ngày 19.06.2011, sau khóa hc Truyn thông Công giáo ti Thái Hà, Sơn và Dương có tham gia cuc biu tình chng Trung Quc, ra v Sơn khoe vi tôi rng: “Em thích lm anh à, các cô, các chú, và các bn tham gia biu tình tht tuyt, nếu có điu kin em s đi tiếp. Tôi im lng và mng thm vì đa em đã trưởng thành, đã biết sng vì và sng cho người khác.

An tôn Chu Mnh Sơn tham gia biu tình chng Trung Quc ti Hà Ni vào ngày 19.06.2011

Khi ct đến tm hình ca hai anh FX. Đng Xuân Diu và anh Gioan Nguyn Văn Oai, nước mt tôi li dâng trào khi nhìn tm nh ca hai anh. Anh FX. Đng Xuân Diu, 34 tui là mt người con ca Giáo x Xuân M Ht Nhân Hòa Giáo phn Vinh. Anh đã tt nghip đi hc bách khoa Đà Nng, hin anh đang là giám đc công ty TNHH xây dng Tiến Thành; Còn anh Gioan Nguyn Văn Oai, 30 tui(thuc Giáo x Yên Hòa ht Thun Nghĩa Giáo Phn Vinh) anh là c nhân Toán Tin Đi Hc Vinh, Anh đã tng là Ban điu hành Sinh viên Công giáo ti Vinh, anh là người yêu mến s tht công lý, hot đng bo v quyn li công nhân trong các nhà máy xí nghip Bình Dương, anh cũng đã tham gia biu tình chng TQ xâm lược SG. Hai anh b bt vào ngày 30/07/2011 ti sân bay Tân Sơn Nht Sài Gòn.

Anh Fx. Đng Xuân Diu trong khóa Truyn thông Công giáo ti nhà th Thái Hà do dòng Chúa Cu Thế t chc(2011)

Anh Diu, anh Oai là người bn, người anh ca tôi, Anh Diu ch bo cho tôi và các bn ca tôi tng li, tng tý, ging như người anh c đang chăm sóc nhng đa em ca mình, mc dù gia chúng tôi không có máu m rut tht gì? Đến phòng tr ca Anh ti Tp.Vinh tôi thy toàn sách là sách, vào nhà câu nói đu tin làm tôi đ ý: “Người lười thì không th thành công Người thành công thì không th là người lười T đó tôi chuyên đc sách hơn. Có nhng đêm, tôi anh Diu, Anh Oai, và rt nhng người bn ca tôi đã đến nhà anh Diu đ tâm s, chia s nhng khó khăn ca cuc sng sinh viên chúng tôi! Các anh ân cn, lng nghe và cùng chúng tôi tìm ra hướng gii quyết. Mi ln có món gì ngon, nht là mi chuyến đi công tác xa, các anh đu dành cho chúng tôi nhng món quà nho nh, hay là mt ni cháo bé tý và 1 chai rượu bé xíu vi quy đnh: “bay còn tr, ung ít thôi, mi đa 1 ly, rót 3 ln nhé”. Anh Diu, Anh Oai luôn đng hành vi các phong trào sinh viên khi các anh còn Vinh! K nim sâu xa mà tôi có v các anh là lúc UBND Tp. Vinh cho người đến quy phá, đp đánh, các bn sinh viên khi h sinh hot tôn giáo ti nhà bà Lâm[3]. Các anh còn đng sáng lp ra: “Qu phát trin con người, công vic ca Qu là hướng ti giáo dc, giúp đ các gia đình có hoàn cnh đc bit, giúp các em sinh viên khó khăn bng nhng sut hc bng nh nhoi, đ giúp đ các em sinh viên, t nhng đng lương ít i ca mình. Tôi không tin nói tên ca qu đó ra, vì tôi nghĩ rng: “Âm thm làm vic vn có ích hơn tôi luôn nh ti câu kinh thánh mà hai anh thường nhc nh tôi mi lúc làm vic thin nguyn:

“…V
y khi các con b thí, thì đng thi loa báo trước, như bn gi hình làm nơi hi đường và ph xá, đ cho người ta ca tng h. Qu tht, Ta bo các con, h đã được thưởng công ri. Các con có b thí, thì làm sao đng đ tay trái biết vic tay phi làm, đ vic con b thí được gi kín và Cha con, Đng thu sut mi bí n, s tr công cho con…”(MT: Mt 6,4)

Anh Fx. Đng Xuân Diu tham gia thp nến cu cho s sng ti Cu Rm (2009)

Người tiếp theo trong tm thip đó là Em Paulus Trn Minh Nht, 23 tui, Nht đang sinh viên trường Đi hc Ngoi ng tin hc (HUFLIT Sài Gòn). Tôi được quen biết Nht qua khóa truyn thông online ln th nht do VRNs t chc, Nht tt nghip khóa hc truyn thông ca VRNs, còn tôi không theo hết khóa. Sau này Nht còn là thành viên ca gia đình Truyn thông Chúa Cu Thế, còn tôi vn dm chân ti ch. Nht là con người có đc tin rt mãnh m, Tôi cm phc đc tin ca Nht, trong mi hoàn cnh, Nht luôn trông cy vào Chúa, tôi xin trích mt đon thơ ca Nht:

“Chúa v
n bên ta

Ng
ười yêu có th phn bi ta
B
n bè có th xa lánh ta
Gia đình s
có lúc cách xa
M
i người có lúc chng thiết tha
M
i th xung quanh như chng phá
Có lúc t
ưởng không ai bên ta
Nh
ưng Chúa vn hng theo bước ta

Paulus Trn Minh Nht ti Thánh đa La Vang trong thánh l Bế mc năm thánh(2011)

Tôi nh ln Nht v thăm quê cũ ca mình là Giáo x Ngc Long Ht Bo Nham Giáo Phn Vinh, tôi đã cùng vi Nht đi trong mưa gió t Vinh ra đến Giáo x Ngc Long, qung đường tuy không dài, nhưng nhng tâm tình ca hai anh em tôi, tôi xin khc mãi trong tim. Trong công vic, Nht là người nhit thành, tôi nh lúc Nht đi đến Giáo x Ngc Long, sau khi đưa ý kiến vi Cha Giuse Trn Văn Phúc v vn đ Radio An Phong, và Cha Giuse đã nhn li m chương trình Radio An Phong mi ngày trên Radio ca Giáo x! Nht khoe vi tôi: “Anh ơi! Chuyến tr li thăm c hương ca em xem như không ung phí”. Tôi chung nim vui vi Nht và rt mng vì mình được quen biết Nht! Em là người đã gi cho tôi đon audio ca người công an có tên là Phan Nguyn đ tôi tham kho và cho em mt vài ý kiến. Tôi đã cn em đng nên đi thi cui năm, vì ti công an ko bao gi t tế đến mc gi đin hi thăm và tng nh cho em đâu? Em vn thn nhiên, ung dung, t ti, em cười vi tôi và nói rng: “Anh ơi: Nếu đó là ý Chúa thì em xin nhn và em vui v gánh ly, ti sao em li phi trn chy, em ko làm gì sai! Anh hãy xem đây là th thách ca Chúa gi cho em. Em cm ơn anh v s quan tâm và lo lng cho em, em s làm theo ý Chúa. Anh đã ghé quan blog ca em thì anh nh đến câu trích kinh thánh mà em thích nht: Tình yêu Đc Kitô thúc bách tôi (2 Cr 5, 15). Đó là con đường em đã chn anh ! . Tôi không biết nói hơn na, vì tôi biết rng Nht đã chn cho mình mt con đường, mt con đường mà ngay c tôi khi nghe đến và tưởng tượng cũng có phn e ngi. Tôi hết sc bàng hoàng khi nghe tin em b bt ngày 27/08/2011, tôi không cm được nước mt, tôi nh li bc thư gi cho gia đình[4], mà em đã gi cho tôi trước kia, tôi li trào lên nhng git nước mt, tôi bt lc quá, tôi nh bé quá, tôi ch biết cu nguyn cho em mà thôi.

Tm thip ca tôi còn thiếu nhiu gương mt anh ch em khác, nhưng tôi không th viết tiếp được vì ch cn nhìn tm nh ca anh em, cm xúc li trong tôi li dâng trào, tôi không cm được nước mt đ viết thêm được. Tri cũng đã gn sáng, tôi gói li tâm tình ca mình gi cho 6 người anh em. Tôi s thc hin công vic làm thip ca mình vào k sau ca câu chuyn “tm thip Giáng sinh ca mình.

Ngh An, ngày 30.12.2011.


---------------------------------

Chú thích:

[1] – C
ướp đt HTX cho "con quan" - Dân Oan ti Vinh đu tranh

[2] – L
a thiêng dâng m.

[3] – Sinh viên Công giáo
Vinh b cn tr không cho sinh hot

[4] – Th
ư ca Paul Trn Minh Nht gi b m trước lúc b bt

.
.
.

No comments: