Friday, December 30, 2011

HAI NHÀ ĐẤU TRANH CHO NHÂN QUYỀN BỊ KẾT ÁN TÙ VÌ TỘI "TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC" (Trọng Thành, RFI)Trng Thành   -   RFI
Thứ sáu 30 Tháng Mười Hai 2011

Ngày hôm nay 30/12/2011, AFP dn ngun tin ca báo Nhân Dân cho biết, bà H Bích Khương và ông Nguyn Trung Tôn b kết án tng cng by năm tù vì « ti tuyên truyn chng Nhà nước ».

Theo nhn đnh ca t chc Ân xá Quc tế - Amnesty International, k t khi chính quyn Vit Nam tiến hành chiến dch đàn áp t do ngôn lun vào cui năm 2009, hàng chc người tranh đu vì dân ch và nhân quyn đã b kết án tù.

Bà Hồ Bích Khương và Mục sư Nguyễn Trung Tôn trước khi bị bắt .  Ảnh : vietnoiket.net

Phiên tòa x bà H Bích Khương, 44 tui, và ông Nguyn Trung Tôn, 40 tui, đã din ra ngày hôm qua (29/12) ti tnh Ngh An. Bà H Bích Khương b kết án 5 năm tù giam và 3 năm qun chế. Ông Nguyn Trung Tôn b 2 năm tù giam và 2 năm qun chế.

Theo báo chí trong nước, hai người k trên đã b bt ngày 15/11/2011, vì hành vi « thu thp các tài liu » và « viết bài nói xu, bi nh đng Cng sn và chế đ Xã hi ch nghĩa ». Bà H Bích Khương còn b cáo buc đã ph biến trên mng internet nhiu bài viết và có nhng li l chng li Nhà nước trong các tr li phng vn đài nước ngoài, đng thi bà H Bích Khương còn là thành viên ca « nhiu t chc được gi là đu tranh dân ch ».

Năm 2008, bà Khương đã b kết án hai năm tù giam vi ti danh « li dng các quyn t do dân ch đ xâm phm li ích nhà nước ».

Tr li phng vn RFI, lut sư Hà Huy Sơn, người bào cha cho hai đương s, cho biết, quá trình bt gi và xét x bà H Bích Khương và ông Nguyn Trung Tôn có nhiu đim vi phm pháp lut Vit Nam.

Nghe (02:08)   :   Luật sư Hà Huy Sơn


« Lut sư Hà Huy Sơn : Tôi xin tóm tt ngn gn như thế này. Trong phiên tòa, lut sư được trình bày ý kiến, không b hn chế, ngăn cn hay gp khó khăn gì.
Nhưng v ni dung ca phiên tòa, thì bên cơ quan điu tra có nhng vi phm b lut t tng hình s Vit Nam. Th nht là, cơ quan công an không có thm quyn kim tra hành chính, nhưng đây cơ quan công an đã vi phm.
Và th hai là, có mâu thun gia bn cáo trng ca Vin kim sát vi kết lun điu tra ca cơ quan an ninh điu tra. Cáo trng thì nói là, cơ quan ca huyn Nam Đàn tiến hành, nhưng mà theo kết lun điu tra ca Cơ quan an ninh điu tra, thì nói rng lc lượng công an ca tnh làm vic này. Tc là có s mâu thun vi nhau.
Và tôi cũng nói lên ti tòa, trường hp đi vi anh Tôn, công an điu tra tnh Ngh An đã làm vic không đúng thm quyn. Vì anh Tôn không có hành vi gi là ‘‘phm ti’’ đa bàn tnh Ngh An, cho nên vic các cơ quan t tng điu tra Ngh An tiến hành điu tra truy t xét x anh y là không đúng vi pháp lut t tng hình s Vit Nam.
V mt chng c, tôi cũng đã nêu lên rng, các bài viết ca ch Khương và anh Tôn đu không nhc đến các cm t ‘‘Nhà nước CHXHCN Vit Nam’’. Trong các bài mà được Vin Kim sát đưa ra làm chng c cáo buc, đu không có cm t y. Nên tôi khng đnh là, đã không có các cm t y thì không th nói rng, thì các thân ch ca tôi tuyên truyn chng li nhà nước CHXHCN Vit Nam. Và ti phiên toà, hai b cáo đu khng đnh là không có hành vi ‘‘chng’’.
Còn vn đ ch Khương, trước phiên tòa xét x, tôi có đ ngh giám đnh v mt tình trng tâm thn ca ch y, nhưng không được tòa chp nhn. Mà, ti phiên toà ch cũng có nhng biu hin không bình thường. »

Xin chân thành cm ơn lut sư Hà Huy Sơn.

----------------------------------------


.
.
.

No comments: