Thursday, December 29, 2011

PHE ĐỐI LẬP NGA LẠI BIỂU TÌNH ỦNG HỘ LÃNH ĐẠO CÁNH TẢ ĐANG BỊ GIAM (Anh Vũ, RFI)Anh Vũ   -   RFI
Thứ năm 29 Tháng Mười Hai 2011

Bt chp lnh cm ca chính quyn, hôm nay 29/12/2011 phe đi lp Nga vn tp hp biu tình ti Matxcova đ bày t ng h đi vi nhà lãnh đo phong trào cc t Serguei Oudaltsov, đang b bt giam. Theo AFP, hơn 2000 người đã đáp li kêu gi trên mng Facebook tp hp biu tình trên qung trường Pouchkin.

Đoàn người biu tình đòi tr t do cho lãnh đo đi lp Oudaltsov và tt c các tù chính tr. Đây là cuc biu tình không được chính quyn thành ph cho phép, đ tránh b lc lượng an ninh can thip, cuc tp hp này được t chc dưới hình thc mt « cuc gp nhau » không khu hiu.

Ông Serguei Oudaltsov b bt gi trong cuc biu tình hôm 4 tháng 12 phn đi kết qu bu c. Ông b pht giam 15 ngày nhưng đến ngày 25 li tiếp tc b gia hn thêm 10 ngày vì theo cnh sát ông chưa hoàn thành án pht giam hi tháng 10. Hin ti ông Oudaltssov đang phi nm vin vì tuyt thc đ phn đi lnh giam gi ông.

V tình hình sau cuc biu tình rm r ca gn 100 nghìn người hôm 24/12/2011, cuc đi đu gia phe đi lp và chính quyn vn còn tiếp tc căng thng. Th tướng Vladimir Putin vn khăng khăng gi lp trường không lùi trước phong trào đi lp cho dù không ít đ ngh chính quyn đi thoi vi chính quyn.

Thông tín viên Anastasia Becchio tường trình :
Ln th hai trong vòng hai ngày ông Vladimir Putin gián tiếp đáp tr người biu tình.Thông đip vn mt ni dung như nhau đó là : Không th đi thoi vi phe đi lp, vì không có người nói chuyn xng đáng, đi lp không có chương trình chung.

Sau khi gièm pha các phe đi lp, t cáo h là tay sai ca các nước phương Tây, Th tướng Nga mt ln na nhn mnh s không đng b ca phong trào phn kháng. Tuy nhiên phong trào này đang có xu hướng m ra rt rng, tp hp t phe cc hu đến cc t.

Trước các nhà báo, ông Putin đt vn đ phe đi lp « có cưong lĩnh nào không ?» và t ông tr li là không. Tuy nhiên, Th tướng Nga cũng không hoàn toàn loi tr vic đi thoi. Ông nói đây là vic « cn thiết, không có đi thoi, người ta không th xây dng mt nhà nước bình thường(.) nhưng phi dùng hình thc đi thoi nào thì điu này tôi s suy nghĩ ».

Nhiu nhân vt ni tiếng đã đ ngh được gi vai trò trung gian, trong đó có cu b trưởng Tài chính Nga Alexei Koudrine, người cũng có mt trong cuc biu tình hôm 24/12, ngoài ra còn có mt đi din ph trách vn đ nhân quyn ca Kremlin. Phe đi lp t ra dè chng trước nhng sáng kiến như vy.

Mt trong nhng người đi đu trong phong trào phn kháng, ông Alexei Navalny nhn đnh rng các yêu sách do người biu tình đưa ra là đ rõ ràng. Theo ông, không cn thiết phi có người trung gian mi hiu được
.
.
.

No comments: