Friday, April 30, 2010

WEBSITE ĐẢNG VÌ DÂN bị TẤN CÔNG

VPLL Đảng Vì Dân

WEB SITE CỦA ĐẢNG VÌ DÂN BỊ TẤN CÔNG 010

Theo thông báo của Web hosting company, web site www.dangvidan.org của Đảng Vì Dân đã bị trục trặc vì số lượng lần nhập mạng tăng cao bất thường vào sáng hôm nay, 29/4/2010.

Sự kiện này có thể là do CSVN tấn công, bằng cách dùng kỹ thuật (denial-of-service attack (DoS attack) or distributed denial-of-service attack (DDoS attack)) để làm nghẽn mạng, tương tự như cách CSVN đã tấn công các mạng khác trong thời gian qua.

Chúng tôi đang làm việc với web hosting company và sẽ cố gắng phục hồi mạng www.dangvidan.org trong thời gian sớm nhất.

.

VPLL Đảng Vì Dân kính báo.

.

.

.

No comments: