Wednesday, April 28, 2010

PHÚC THẨM VỤ ÁN LÊ CÔNG ĐỊNH vào NGÀY 11-5

Phúc thẩm v án lut sư Lê Công Đnh ngày 11/5

Đức Tâm

Thứ tư 28 Tháng Tư 2010

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100428-phuc-tham-vu-an-luat-su-le-cong-dinh-ngay-115

Luật sư Lê Công Đnh và các ông Nguyn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trn Huỳnh Duy Thức s được x phúc thm ngày 11/5/2010, sau khi b tòa sơ thm kết án t 5 đến 16 năm tù giam vì "xâm hại an ninh quc gia".

.

Châu Âu và nhiều t chc bo v nhân quyn đã ch trích Vit Nam v v này, và không loại tr kh năng Hà Ni tăng cường trn áp giới ly khai trong bi cnh chun bị cho Đại hi Đng đu năm ti.

.

Hôm nay 28/4, một ngun tin ca tòa án cho AFP biết là phiên x phúc thm vụ án luật sư Lê Công Đnh và các ông Nguyn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Trn Huỳnh Duy Thức, s được m ra vào ngày 11 tháng năm tại thành ph H Chí Minh.

.

Trong tháng giêng vừa qua, lut sư Lê Công Đnh, thc sĩ tin hc Nguyn Tiến Trung và các ông Trần Huỳnh Duy Thc, Lê Thăng Long đã b đưa ra tòa xét x vi tội danh « có những hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân », từ ngữ trong nguyên văn.

.

Trong phiên sơ thm kéo dài có mt ngày nói trên, c bn người b cáo buc là « xâm hại an ninh quc gia», chủ trương đa đng, có quan h vi nhng tổ chc phn đng hi ngoi và tìm cách lt đ chính quyn qua các phương tin không bạo lc, như tuyên truyn chng chế độ trên internet. H đã b kết án t 5 đến 16 năm tù giam.

.

Theo nguồn tin t tòa án thì ch có các ông Lê Công Đnh, Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thc kháng án. Ông Nguyn Tiến Trung tuy không kháng án, nhưng vì có liên quan đến v vic, do vy s hin din ti phiên phúc thm.

.

Sau vụ x sơ thm, Hoa Kỳ, Liên Hip Châu Âu và nhiu t chc bo v nhân quyền đã ch trích mnh m chính quyền Hà Ni và t cáo tình trng nhân quyn ngày càng tồi t ti Vit Nam. Mt s nhà phân tích không loi tr kh năng là Việt Nam gia tăng các bin pháp trn áp gii ly khai, các nhà đu tranh cho dân chủ trong bi cnh chun b Đi hi đng Cng sn ln thứ 11, s được t chc vào đầu năm ti.

Theo thống kê ca AFP, t tháng 10 năm ngoái đến nay, đã có ít nht 20 nhà ly khai, đấu tranh cho nhân quyn và dân ch ti Vit Nam đã b chính quyn kết án tù giam.

.

.

.

No comments: