Thursday, April 29, 2010

VIDEO : PHÁT QUÀ CHO THƯƠNG PHẾ BINH VNCH

Video: Lễ Phát Quà Cho TPB VNCH
vietnamexodus

Wednesday, 28, April
http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=4814

.

Video: Lễ Phát Quà Cho Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Tại Chùa Liên Trì

Lê Thị Kim Thu thực hiện

Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem lễ phát quà cho thương phế binh VNCH tại chùa Liên Trì của thượng tọa Thích Không Tánh ngày 24 tháng 04, 2010

Xin quý bạn đọc bấm vào các link dưới để xem video:

1/ http://www.youtube.com/watch?v=EmSonjIxQ0Y

2/ http://www.youtube.com/watch?v=0yfP6aN3OKs

3/ http://www.youtube.com/watch?v=2j7F8h-enzw

4/ http://www.youtube.com/watch?v=mKiwQY43cDk

5/ http://www.youtube.com/watch?v=4W2u5WXsD9s

.

.

.

No comments: