Wednesday, April 28, 2010

MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ "PHÍA TRƯỚC"

Hãy viết bài cho PHÍA TRƯỚC!

Tháng Tư 14, 2010 bởi phiatruoc

http://phiatruoc.wordpress.com/2010/04/14/hay-vi%e1%ba%bft-bai-cho-phia-tr%c6%b0%e1%bb%9bc-2/#more-1121

.

SỐ 34 – Đảng chính trị Việt Nam trong thể kỷ 20 & 21

.

Ở các nước tiến bộ trên thế giới, bình đẳng trong cơ hội và cạnh tranh chính trị lành mạnh là một hiện tượng tự nhiên nếu không muốn nói là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo nhân quyền. Từ những năm giữa thập niên 1940, Việt Nam đã biết đến thể chế đa đảng nhằm khuyến khích những tiếng nói đối lập và phản biện để góp phần bảo đảm lợi ích của nhân dân. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập cùng với sự góp mặt của các đảng phái khác nhau như Đảng Dân chủ, Việt Nam Quốc dân Đảng,Việt Nam Cách mạng Đảng, v.v…Như vậy, trong lịch sử, Việt Nam đã xây dựng một tiền lệ dân chủ, có thể làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước.

.

Sau hai thập kỷ kể từ năm 1988 khi hai đảng Dân chủ và Xã hội bị giải thể và Đảng cộng sản giữ độc tôn chính trị, gần đây, nhiều đảng chính trị Việt Nam đã phục hoạt hoặc thành lập, công khai hoạt động trong nước. Một số đảng chính trị đặt cơ sở tại hải ngoại cũng tăng cường các hoạt động tại quốc nội. Mỗi đảng chính trị là một tôn chỉ, đường lối và phương pháp hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, họ đều xuất phát từ một động lực: cổ vũ dân chủ, chống bất công và vi phạm nhân quyền.

.

Tạp chí số 34 với chủ đề “Đảng chính trị Việt Nam trong thế kỷ 20 & 21” mong nhận được bài viết, những ý kiến thảo luận, nhận định xung quanh chủ đề này. Bạn ủng hộ đa đảng? Bạn nghĩ đa đảng chưa đến lúc? Bạn cho rằng chỉ độc đảng mới giúp ích cho Việt Nam? Một đảng chính trị phù hợp với nguyện vọng của bạn sẽ như thế nào? Hãy chia sẻ và bảo vệ quan điểm của bạn qua trang báo của Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC!

.

Mời quý độc giả gởi bài viết về contact.phiatruoc@gmail.com trước ngày 5 tháng 5, 2010. Xem thêm Bản quy ước dành cho cộng tác viên tại www.phiatruoc.info.

.

Ban Biên Tập
Tạp Chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC

.

.

.

No comments: