Friday, July 30, 2010

HỘI THẢO HÈ 2010 : MỤC LỤC CÁC THAM LUẬN

Hội thảo Hè 2010
Tranh chấp Biển Đông Nam Á và vấn đề an ninh con người
29-31 tháng 7, 2010
Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ

http://hoithao.viet-studies.info/Hoithao2010.htm

.

.

Bài đã đăng ký

Xin đặc biệt lưu ý:
Những tham luận dưới đây đều là ở dạng sơ thảo, dùng để thảo luận tại hội thảo.
Xin đừng link hoặc đăng lại bất cứ nơi nào khác.
Các bản tối hậu sẽ được hoàn tất và phổ biến sau hội thảo

Đinh Kim Phúc: Từ "bãi cát vàng", "Vạn Lý Trường Sa" cho đến Hoàng Sa- Trường sa ngày nay là của Việt Nam

Hoàng Việt: Tranh chấp Biển Đông và một số vướng mắc của luật quốc tế

Nguyễn Ngọc Giao: Vấn đề chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa trong thời kỳ 1884-1956

Hồ Bạch Thảo: Phản biện Ngã quốc Nam Hải chư đảo hối biên của Hàn Chấn Hoa

Vũ Quang Việt: Tranh chấp Biển Đông Nam Á: đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

Nguyễn Nam Tuân: Những câu hỏi về nghiên cứu Hoàng Sa, Trường Sa, và Biển Đông

Dương Danh Huy: Hoàng Sa, Trường Sa có bao nhiêu biển và thềm lục địa?

Cao Huy Thuần: "Từ bao giờ và bằng cách nào người Nhật thoát ra khỏi quỹ đạo tư tưởng của Trung Quốc?"

Trần Hữu Dũng: Sự trỗi dây của Trung Quốc: Giới học giả phương Tây đang nói gì?

Ngô Vĩnh Long: Trung Quốc và một số vấn đề an ninh đối với Việt Nam và khu vực

Trần Văn Thọ: Kinh tế Việt Nam trước sự trỗi dậy của Trung Quốc

Trần Quốc Hùng: "Khủng hoảng I + Khủng hoảng II: Thế lực kinh tế, chính trị chuyển từ Tây sang Đông?"

.

Bài để tham khảo

Hồ Bạch Thảo: Phiên dịch cùng phản biện bài nghị luận của nhà biên khảo Trung Quốc Hàn Chấn Hoa, nhan đề: "Bác bỏ luận điệu sai trái của nhà đương cục Việt Nam đưa cái gọi là Hoàng Sa, Trường Sa gán cho quần đảo Tây Sa, Nam Sa của nước ta"

Vũ Duy Phú: Dự báo các khuynh hướng phát triển của Trung quốc và đối sách của Việt Nam.

Nguyễn Đình Đầu: Giới thiệu một số bản đồ cổ thểm lục điạ, Biển Đông và hải đảo Việt Nam

Nguyễn Hữu Thống: Hoàng Sa - Trường Sa theo Trung Quốc sử

Phạm Hoàng Quân: Nam Hải Chư Đảo Lịch Sử Địa danh Khảo Luận

Hoàng Việt: Đi tìm một giải pháp cho cuộc tranh chấp Biển Đông

.

.

ĐỌC THÊM :

HỘI THẢO VÈ TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG NAM Á

HỘI THẢO HÈ 2010 : TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG NAM Á

.

.

.

No comments: