Friday, July 30, 2010

TẨY CHAY KÝ GIẢ LÀM LỢI CHO CỘNG SẢN

Tẩy chay ký giả làm lợi cho cộng sản

Thứ Sáu, Ngày 30 Tháng 7 Năm 2010, 12:15:12 PM

http://take2tango.com/thread/30-7-2010/tay-chay-ky-gia-lam-loi-cho-cs-A5297EC0-10763

Liên Ủy Ban Phối Họp Chống Cộng Sản và Tay Sai

& Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Văn Hoá Vận của CSVN

P.O BOX 384, GARDEN GROVE – CA92842.

Tel: (714) 548 0440

THƯ MỜI HỌP BÁO

Phản Đối và Tẩy Chay Các Ký Giả Làm Lợi Cho Tuyên Vận CS

Kính gửi Quí Cơ Quan Truyền Thông

Kính thưa Quí Vị

Trong phiên họp đúc kết cuộc biểu tình chống văn hoá vận của CS qua nhạc hội

Tình vào Hạ của Đàm vĩnh Hưng, Liên Ủy Ban Phối Họp Chống Cộng Sản và Tay Sai &

Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Văn Hoá Vận của CSVN có đề ra hai công tác. Một là đề

nghị Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc gia đặt vấn đề pháp luật vói bầu

show và cán bộ CS tuyên vận bằng đại nhạc hội có thu tiền. Hai là Liên Ủy Ban sẽ

tổ chức phản đối và tẩy chay các ký giả làm lợi cho tuyên vận CS đăc biệt trong

hai cuộc họp báo tạo diễn đàn cho Đàm vĩnh Hưng và bầu show thách thức cộng đòng

và chia rẻ giới truyền thông.

Trân trọng kính mời quý vị vui lòng đến tham dự cuộc Họp Báo này.

Vào lúc 10g sáng ngày Thứ Năm 05 tháng 08, 2010

Tại: Hội trường Hội Tả Quân Lê Văn Duyệt

15361 Brookhurst St., Phòng 207

Westminster, CA 92683

(714) 548-0440

Little Saigon ngày 29 tháng 7, năm 2010

TM. Ủy Ban Phối Họp Chống Cộng Sản và Tay Sai,

Nguyễn Thanh Liêm, PHD.

CựuThứ Trưởng Giáo duc VNCH

TM. Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Văn Hóa Vận CS,

Phan kỳ Nhơn

Cưu Thiếu Tá QC/QLVNCH

.

.

.

No comments: