Saturday, July 31, 2010

KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ và NHÀ Ở tại VIỆT NAM 2009

Công bô kêt qủa Tổng điều tra Dân số và Nhà ở tại Việt Nam

Kiều Liên & Trần Nhật

http://vietcatholic.net/Media/200728KetQuaDanSo.pdf

Theo kết quả điều tra, vào thời điểm o giờ ngày 1-4-2009 dân số Việt Nam là 85.846.977 người, ytong đó có 42.413.143 nam (chiếm 49,4%) và 43.433.854 nữ (chiếm 50,6%)

Xem tiếp : http://vietcatholic.net/Media/200728KetQuaDanSo.pdf

.

.

.

No comments: