Wednesday, February 24, 2010

SAN DIEGO CHÀO CỜ ĐẦU NĂM CANH DẦN

San Diego: Lễ Cúng Tổ Tiên và Chào Cờ Đầu Năm Xuân Canh Dần

San Diego: Chủ Nhật 21/02/2010 nhằm ngày mùng 08 Tết Âm Lịch, Năm Canh Dần, Hiệp Hội Người Việt San Diego đã phối hợp với Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa San Diego, Hội Cao Niên San Diego long trọng tổ chức Lễ Cúng Tổ Tiên và Chào Cờ Đầu Năm Xuân Canh Dần tại Nhà Cộng Đồng sau khi Hội Chợ Tết buộc lòng phải hủy bỏ vì những cơn mưa bảo lớn kéo đến San Diego và nguyên tiểu bang California đúng vào những ngày tổ chức Hội Chợ Tết.

Sau Nghi Lễ Chào Cờ và Cúng Tổ Tiên Đầu Năm là phần Múa Lân và một Chương Trình Văn Nghệ Mừng Xuân phong phú, vui tươi, đặc sắc kéo dài cho đến chiều tối.

Kính chuyến đến quý vị một số hình ảnh do Ông Lê Công Nghiệp thực hiện.

Trân trọng
Trần Sơn

XEM HÌNH TẠI : http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:2180&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

.

.

No comments: