Sunday, February 28, 2010

BLOGGER 16 TUỔI BÀY TỎ QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Blogger Việt Nam 16 tuổi bày tỏ quan điểm chính trị xã hội

talawas blog

01/03/2010 12:54 sáng 1 phản hồi

http://www.talawas.org/?p=16829

.

Joyce Anne Nguyễn, 16 tuổi, hiện sống tại Na Uy, đang là một blogger được chú ý qua những bài viết bày tỏ quan điểm chính trị xã hội của mình trên các trang mạng độc lập ngoài Việt Nam.

.

Mới đây nhất, trên BBC Việt ngữ, cô cho biết:

Tôi đã đi, đã gặp và trò chuyện với rất nhiều người Việt ở Đông Âu, và họ đều chỉ muốn về chơi chứ không muốn về sống. Và rất nhiều người VN tôi biết không muốn trở về.

Nói thẳng thắn, tôi cũng không muốn về. Tôi không về được và cũng không muốn về. Đó không phải là không yêu nước. Đó không phải là không muốn góp phần xây dựng đất nước. Mỗi người chúng ta đều muốn làm gì đó cho đất nước, nhưng rút cuộc công sức sẽ chỉ tan thành tro bụi và đổ sông đổ biển vì bạn có thể xây dựng được gì trong xã hội một thằng xây 9 thằng phá này?

.

.

.

No comments: