Friday, February 26, 2010

THƯ TÍN HỮU CÔNG GIÁO BA LAN GỞI ĐẠI SỨ VIỆT NAM

Thư tín hữu Công Giáo Ba Lan gởi ông đại sứ Việt Nam tại Ba Lan

Naszdziennik

VietCatholic News (26 Feb 2010 08:55)

http://vietcatholic.net/News/Html/77377.htm

Nguồn http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100220&typ=cz&id=cz01.txt

Kính gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Warsaw.

Là những người Công giáo Ba Lan chúng tôi rất bức xúc và lo lắng về những bách hại và trấn áp liên tục đối với các Kitô hữu Việt Nam, nhất là đối với các vị lãnh đạo tinh thần của họ. Việc công an Việt Nam triệt hạ Thánh giá – biểu tượng thiêng liêng của các Kitô hữu, việc phá hủy những biểu tượng thánh thiêng khác của đức tin chúng tôi, việc đánh đập giáo dân và tu sĩ – tất cả những điều này không thể nào bào chữa rằng đó là những xô xát ngẫu nhiên. Chúng tôi cho rằng chính nhà cầm quyền để cho những sự bách hại này tiếp diễn nhằm đàn áp người dân vì niềm tin tôn giáo của họ. Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu nhà cầm quyền bảo đảm cho các Kitô hữu tại Việt Nam được có những quyền căn bản của con người mà mọi người xứng đáng được hưởng.

Chữ ký của 22 người dân tại Gdańsk, trong đó có: Elżbieta Jankowska, Józefa Lemańczyk, Irena Klonowska, Zygfryd Młodzieniawski, Piotr Kroll.

-----------------------------------------

Kính gửi ông Dinh Xuan Luu

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa


Thưa ông Đại sứ!

Chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi vô cùng bức xúc trước những sự bách hại tàn nhẫn, núp dưới chiêu bài luật pháp mà nhà nước CHXHCN VN đang thi hành nhằm chống lại các Kitô hữu và nhất là đàn áp các Tu sĩ DCCT, những công dân chân chính.

Bằng thư này, chúng tôi bày tỏ sự liên đới với những anh chị em của chúng tôi trong đức tin – những người Công giáo đang bị bách hại tại Việt Nam. Chúng tôi cực lực phản đối những sự vi phạm trầm trọng các quyền căn bản của con người tại Việt Nam: quyền được sống hòa bình và quyền tự do tôn giáo. Những cuộc đàn áp các tu sĩ DCCT và những cộng tác viên giáo dân rõ ràng vi phạm các quyền không thể thiếu của con người nằm trong bản Tuyên ngôn Chung về Nhân quyền do Tổ chức Liên Hiệp Quốc ký.

Vì thế, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam, mà ông là đại diện tại Ba Lan, cam đoan phải có những bước kiên quyết chấm dứt bất công, chấm dứt việc tuyên truyền lòng hận thù và bách hại những Kitô hữu, cách riêng là các tu sĩ DCCT. Việc đánh đập tàn nhẫn một tu sĩ DCCT, người đã đòi hỏi tôn trọng công lý tối thiểu của người dân cũng như những cuộc đàn áp nhắm vào các tu sĩ DCCT và giáo dân, tất cả những điều đó là những chứng cứ tiêu cực về luật pháp của nhà nước CHXHCN VN, và tạo ra hình ảnh rất xấu về đất nước của ông trong thế giới đương đại hôm nay.

Linh mục Mirosław Grakowicz, CSsR, Chánh xứ Bardo thư được ký bởi 268 tín hữu nhân danh toàn thể giáo xứ.

.

.

.

No comments: