Wednesday, February 24, 2010

BÀN THÊM VỀ "XUNG ĐỘT" và "CANH TÂN" ĐẤT NƯỚC

Canh Dần: bàn thêm về “xung đột” và “canh tân” đất nước.

Hồ học Trần Trung Luận

Tuesday, 23 February 2010 13:07

http://nuvuongcongly.net/index.php?option=com_content&view=article&id=696:canh-dan-ban-them-ve-xung-dot-va-canh-tan-dat-nuoc&catid=77:kien-thuc-phap-luat&Itemid=177

BBT nuvuongcongly.net đã đăng bài "Canh Dần: Xung đột dữ dội, dấn thân để canh tân đất nước" của Hồ Học - Trần Trung Luận, một người nghiên cứu xã hội và đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi.
Chúng tôi xin đăng nhưng dòng hồi âm của Hồ Học Trần Trung Luận sau khi chuyển các phản hồi tới tác giả.
Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi xin gửi về nuvuongcongly@gmail.com

Xin cảm ơn sự hợp tác của quý bạn đọc và xin được sự hợp tác của quý vị.

XEM BÀI TẠI : http://nuvuongcongly.net/index.php?option=com_content&view=article&id=696:canh-dan-ban-them-ve-xung-dot-va-canh-tan-dat-nuoc&catid=77:kien-thuc-phap-luat&Itemid=177

.

.

No comments: