Thursday, February 25, 2010

TÀU CHỞ HÀNG LỚN HƠN HÀNG KHÔNG MẪU HẠM

Tàu Chở Hàng Lớn Hơn Hàng Không Mẫu Hạm . . .

25/02/2010

http://www.haingoaiphiemdam.com/do-day/Tau-Cho-Hang-Lon-Hon-Hang-Khong-Mau-Ham.php

.

Đây là nguyên nhân có thể gây ra nạn thất nghiệp ( ngay cả đến công việc của bạn) tại Mỹ và Canada. Chiếc tầu biển vĩ đại, Emma Maersk, do Đan Mạch đóng, chuyên chở hàng hoá một chiều từ Tàu sang Mỹ, là lý do làm dân Mỹ và dân Canada thất nghiệp trầm trọng. Chiếc tầu chở containers của Trung Cộng mang kỳ hiệu Đan Mạch là chiếc tầu chở hàng lớn nhất thế giới,

Nó lớn hơn cả một hàng không mẫu hạm., với chiều dài gần 400m và chiều ngang 62m vì chiều ngang quá rộng nên không đi lọt kênh đào Suez và kênh Panama do đó tầu chỉ để chạy trên Thái Bình Dương thôi và chuyên chở hàng từ Trung Cộng qua Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada)

XEM BÀI và HÌNH tại : Tàu Chở Hàng Lớn Hơn Hàng Không Mẫu Hạm . . .

.

.

.

No comments: