Friday, February 26, 2010

MỘT ĐẢNG VẪN HIỆU QUẢ NHẤT ?

Chủ tịch quốc hội VN: “Một đảng vẫn hiệu quả nhất”

http://www.danchimviet.com/2010/02/ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i-vn-m%e1%bb%99t-d%e1%ba%a3ng-v%e1%ba%abn-hi%e1%bb%87u-qu%e1%ba%a3-nh%e1%ba%a5t/

.

Đàn Chim Việt: Trải qua 24 năm kể từ chính đổi mới, công nhận nền kinh tế thị trường, cạnh tranh tự do đã làm thay da đổi thịt nền kinh tế Việt Nam. Từ chỗ tập trung bao cấp, tiêu diệt mọi thành phần kinh tế, làm toàn dân tộc đói nghèo, kinh tế thị trường – dù cố tình mang theo cái đuôi “định hướng XHCN” – đã đem lại no ấm cho phần đông dân chúng Việt Nam. Rõ ràng cạnh tranh kinh tế đã là đòn bẩy cho sự phát triển vượt bậc trong những năm qua.

.

Còn cạnh tranh chính trị thì sao? Tuyệt đối không – là câu khẳng định của nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam . Năm rồi, nhiều người tranh đấu bất bạo động đã lãnh những bản án nặng nề, đó là câu trả lời của chính quyền trước đòi hỏi ngày càng gia tăng về một nền dân chủ thực sự. Nhiều nước cựu CS Đông Âu đã từ bỏ chủ nghĩa CS và xây dựng thành công chế độ dân chủ đa nguyên nhưng Việt Nam vẫn nhất định duy trì sự lãnh đạo độc tôn của ĐCS.

.

Đầu xuân, trả lời phỏng vấn của báo Express, ông Nguyễn Phú Trọng, thêm một lần nữa khẳng định lập trường này. Ông cho rằng nhân dân Việt Nam đang được “làm chủ”, quốc hội cũng hoạt động “ngày càng dân chủ”, các đoàn thể “tự do phản biện” và “một đảng là hiệu quả nhất” với Việt Nam.

.

Trả lời về việc VN tại sao chỉ có một đảng trong khi các nước khác đa đảng, chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng đó là do “khác biệt về lịch sử” và một đảng không có nghĩa là kém dân chủ hơn so với 2 đảng hay đa đảng.

.

Đây cũng là lý luận mà nhiều nhà lãnh đạo ĐCS đã đưa ra khi báo chí nước ngoài chất vấn về sự độc tôn lãnh đạo trong suốt hơn nửa thế kỷ qua của ĐCSVN.

.

Năm 1992, VN đã chính thức hóa quyền này bằng cách tự ý sửa đổi lại hiến pháp trong đó quy định ĐCS là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước. Hiện nhiều ý kiến cả công khai lẫn không công khai cho rằng cần có cuộc trưng cần dân ý để sửa đối hiến pháp nhưng bản thân luật trưng cần dân ý chưa được quốc hội Việt Nam thông qua.

Chừng nào điều khoản này còn tồn tại thì mọi hoạt động đòi dân chủ đa đảng đều trái với hiến pháp và co thể bị xử tù.

.

© Đàn Chim Việt Online

.

.

.

No comments: