Friday, February 26, 2010

NHÀN ĐÀM TỪ CHIẾC MÁY TÍNH

Nhàn đàm từ chiếc máy tính

Huỳnh Ngọc Chiến

7 bình luận

23.02.2010

http://damau.org/archives/10955

.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự bùng nổ thông tin như muốn nhận chìm chúng ta vào trong dòng lũ cuốn. Thông tin chồng chất thông tin, những ấn phẩm thi nhau ra đời, dữ liệu không ngừng được cập nhật từng phút, từng giây trên mạng. Nếu ngày xưa chúng ta phải tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm dữ liệu, thì giờ đây chúng ta lại phải tốn nhiều thời gian hơn thế nữa để tiêu hóa cả núi thông tin cho mỗi một vấn đề. Chiếc máy tính ra đời vừa góp phần vào sự bùng nổ thông tin, vừa như một công cụ để giúp con người xử lý vấn nạn này.

.

XEM TIẾP TẠI : http://damau.org/archives/10955

.

.

No comments: