Friday, February 26, 2010

GIẢI MÃ TUYÊN BỐ của HỒ CẨM ĐÀO

Giải mã tuyên bố của Hồ Cẩm Đào

talawas blog

27/02/2010 2:57 sáng Chưa có phản hồi.

http://www.talawas.org/?p=16779

.

Trong bài Thử giải mã tuyên bố hàm ý đe dọa của ông Hồ Cẩm Đào“, tác giả Phúc Lộc Thọ viết,

“Đến thời ông Giang Trách Dân thì quan hệ hai nước lại trưng tấm biển mới được ghi bằng 16 chữ vàng: Láng giềng thân thiện, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai; cùng với tinh thần 4 tốt: Láng giềng tốt, bạn bè tốt , đồng chí tốt, đối tác tốt

.

Đến thời ông Hồ Cẩm Đào, không biết có phải do cảm thấy những tuyên bố 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt của ông Giang Trạch Dân có vẻ phô, trơ tráo và vàng mã quá e chừng phản cảm, ông Hồ phải tìm cách thay thế. Bức hoành phi mới có vẻ bắt mắt hơn, mỹ miều hơn, ý tứ thì lại thâm hiểm kín đáo hơn chứ không chói, choé để lừa dân nhà quê như câu của ông Giang Trạch Dân…

.

Tuyên bố của ông Hồ Cẩm Đào rõ ràng không thô bỉ, lính tẩy hay nhà quê như tuyên bố của các ông Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân; lời lẽ có vẻ nho nhã, chữ nghĩa hơn nhằm mục đích lừa phỉnh những kẻ dốt nhưng lại tỏ ra thích choạnh choẹ đôi chút bằng chữ Nho: “Lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan”…”

“Đại loại cái câu “vận mệnh tương quan” mà ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố ra ý, nó cũng tương quan từa tựa như quan hệ giữa ông bố và ông con mất dạy kể trên. Trung Quốc muốn làm gì, muốn giết ai, muốn bóp cổ ai, muốn liên doanh liêt kết với ai, Việt Nam đừng hòng mà giây vào, coi chừng bị oánh cho ù tai?

Tóm lại, Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để hợp tác toàn diện với Việt Nam, kể cả những việc Việt Nam không muốn, không cần; ngược lại Việt Nam muốn hợp tác với Trung Quốc việc gì thì cứ đợi đấy đã, hạ hồi phân giải: từ quả dưa hấu, quả vải muốn được xuất bán sang Trung Quốc…đến chuyện phân vùng lãnh hải, hợp tác cứu nạn trên biển Đông!”

.

.

.

No comments: