Friday, February 26, 2010

PHÁT NGÔN ẤN TƯỢNG (Đoan Trang)

Phát ngôn ấn tượng: Ai được quyền tuyên bố

Đoan Trang

.

talawas blog

26/02/2010 7:38 sáng Chưa có phản hồi.

http://www.talawas.org/?p=16763

.

Sau khi rời khỏi VietNamNet, Đoan Trang tiếp tục viết loạt bài “Phát ngôn ấn tượng”. Bài viết được đăng trên blog “Trang the Ridiculous” với lời nhắn rằng các bài bình luận “phát ngôn & hành động ấn tượng” được viết (hàng tuần) thuần túy là cho vui, không nhằm mục đích gì to tát, và mong độc giả giữ tinh thần khách quan và sử dụng ngôn từ trung tính khi viết phản hồi để không tạo cảm giác “cực đoan”, “tụ tập”.

.

.

.

No comments: