Sunday, February 28, 2010

HOÀNG ĐẠO - NGƯỜI TRÍ THỨC DẤN THÂN

CHỦ NHẬT MỜI NGHE NHẠC VÀ TÌM HIỂU NHÀ VĂN HOÀNG ĐẠO

AnLe’s 20 Blog

28-2-2010

http://anle20.wordpress.com/2010/02/28/kenny-g-forever-in-love/

.

.

HOÀNG ĐẠO – NGƯỜI TRÍ THỨC DẤN THÂN

Trich dẫn từ bài viết củaThụy Khuê

Paris, tháng 10/2005

.

.

.

No comments: