Wednesday, June 29, 2011

LS TRẦN VŨ HẢI KIẾN NGHỊ UBTV QUỐC HỘI GIẢI THÍCH ĐIỀU 69 HIẾN PHÁP : QUYỀN BIỂU TÌNHLuật sư Trần Vũ Hải
Posted on

Trong trường hợp Quốc hội chưa ban hành Luật Biểu tình, công dân Việt Nam vẫn có quyền biểu tình vì đây là quyền công dân cơ bản (quyền con người về chính trị), được Nhà nước CHXHCNVN tôn trọng và bảo đảm theo Điều 50 Hiến pháp 1992. Để thực hiện quyền này, công dân chỉ cần thông báo công khai về mục đích và địa điểm biểu tình... (Ls Trần Vũ Hải)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Hà nội ngày 29 tháng 6 năm 2011

KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN TRẦN VŨ HẢI
ĐỀ NGHỊ UBTVQH GIẢI THÍCH ĐIỀU 69 - HIẾN PHÁP

Kính gửi: ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (UBTVQH)

Tôi, Trần Vũ Hải, công dân của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), địa chỉ liên hệ tai: 81 phố Chùa Láng, Đống đa, Hà Nội và 227 đường Hùng Vương, Quận 5, T.p Hồ Chí Minh, hiện đang hành nghề luật sư.

Theo Điều 53- Hiến pháp hiện hành của nước CHXHCNVN 1992 (HP 1992) Công dân có quyềntham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước,

Với tư cách công dân của nước CHXHCNVN, tôi xin kiến nghị UBTVQH thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Khoản 3, Điều 91 của HP 1992 giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;”. Cụ thể, tôi đề nghị UBTVQH giải thích Điều 69-Hiến pháp 1992 Công dân có quyền biểu tình theo quy định của pháp luật.”.

Theo quy định của Điều trên và phù hợp với Điều 50-HP 1992, biểu tình là một quyền công dân cơ bản (quyền con người về chính trị), được tôn trọng ở Việt Nam.

Tuy nhiên, Quốc hội chưa ban hành Luật Biểu tình. Vậy tôi đề nghị UBTVQH giải thích, trong trường hợp Quốc hội chưa ban hành Luật Biểu tình, công dân Việt Nam có quyền thực hiện một quyền công dân cơ bản là quyền biểu tình không ?

Quan điểm của tôi với tư cách một luật sư:trong trường hợp Quốc hội chưa ban hành Luật Biểu tình, công dân Việt Nam vẫn có quyền biểu tình vì đây là quyền công dân cơ bản (quyền con người về chính trị), được Nhà nước CHXHCNVN tôn trọng và bảo đảm theo Điều 50 Hiến pháp 1992. Để thực hiện quyền này, công dân chỉ cần thông báo công khai về mục đích và địa điểm biểu tình.

Tôi đề nghị UBTVQH sớm giải quyết kiến nghị này trong phiên họp UBTVQH lần thứ 41 (từ ngày 29 đến 30/6/2011) để công dân Việt nam yên tâm thể hiện tinh thần yêu nước, thực hiện quyền biểu tình phản đối những chính sách và hành vi gây hấn, xâm phạm chủ quyền Việt Nam và ủng hộ những đường lối, hành động đúng đắn để bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích dân tộc của Việt Nam.

Trân trọng

Luật sư Trần Vũ Hải

(Kiến nghị đã được gửi tới UBTVQH hôm nay 29-6-2011)
------------------------------------------
Posted on29/06/2011

Hiện nay nhà nước CSVN không dám tổ chức hoặc ủng hộ những cuộc biểu tình, dù là biểu tình chống Trung Quốc. Đế củng cố địa vị của họ và phe nhóm, họ ra sức ru ngủ giới trẻ, làm cho giới tré chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, lo học ra trường kiếm việc làm tốt, thờ ơ với thời cuộc, với đất nước.

Họ sợ với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, với lòng yêu nước nồng nàn, sau khi tập hợp lại để chống ngoại xâm. Thanh niên VN sẽ thấy được sự cản trở của đảng CSVN trước bước tiến của dân tộc, lúc đó tuổi trẻ VN sẽ làm nên lịch sử. Do đó kêu gọi xuống đường biểu tình chống Trung Quốc trong lúc này không bao giờ do nhà nước CSVN chủ trương, hay cò mồi mà chính do những người yêu nước VN đứng ra kêu gọi.

Để đối phó lại luận điệu tuyên truyền của nhà nước CSVN các cuộc biểu tình là do "bọn xấu" xúi giục, thanh niên đi biểu tình mang theo cờ đỏ sao vàng, hình ông Hồ chí Minh để được yên tâm, mạnh dạn hơn là điều chấp nhận đươc. Các bạn trẻ cũng đừng sợ những lời kêu gọi, ủng hộ xuống đường của những người khác sẽ là cái cớ để nhà nước CSVN đàn áp cuộc biểu tình. Nhà nước CSVN vì quyền lợi phe nhóm đã nghe lệnh của Bắc Kinh để đàn áp đân chúng VN nên họ không cần mượn cớ nào cả. Giả dụ có bạn hóa trang thành ông Hồ chí Minh đi biểu tình, bạn cũng bị công an thộp cổ, bẻ tay tống lên xe chở về đồn công an. Trái lại, càng có nhiều lời kêu gọi mọi tầng lớp: cựu chiến binh, thương binh, thành phần trí thức, tiểu thương, tín đồ Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo,... càng có nhiều người tham gia thì nhà nước CSVN càng chùn tay trong việc đàn áp hơn.

Nhóm trí thức trẻ yêu nước nên ra lời kêu gọi ngắn gọn như: Đáp lời sông núi, cùng xuống đường ngày 3 tháng 7; hay là: Tổ quốc lâm nguy, cùng xuống đường ngày 3 tháng 7. Sau đó dùng tất cả các phương tiện internet, phone, facebook, blog,.... để phổ biến.

Tại Sài Gòn và Hà Nội, địa điểm tập trung là tòa Tổng lãnh Sự và Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng nếu hôm đó bị canh phòng nghiêm ngặt thì các bạn nên có những địa điểm tập trung khác, thông báo ngay bằng điện thoại, truyền miệng điểm tập trung mới.

Để các bạn trẻ các tỉnh thành khác cũng có cơ hội bày tỏ lòng yêu nước của mình, các bạn nên kêu gọi mọi người tập trung ở công viên trước ủy ban nhân dân tỉnh của mỗi tỉnh, sau đó tuần hành trên các đường chính của tỉnh. Nếu bị ngăn chặn nghiêm ngặt thì các bạn nên có những địa điểm dự phòng.

Đến giờ tập trung, công an chìm sẽ canh người đứng ra trước; những người nòng cốt khi đứng ra trước nên đưa ra những tấm bản: "Tuổi trẻ VN yêu nước", "Bảo vệ Tổ quốc VN",... Khi thấy một, hai người đứng ra, thì mọi người đang tản mác quanh đó nhanh chóng tập trung lại thành đoàn bảo vệ nhau thì công an khó làm gì được. Nếu công an xông đến bắt "Tuổi trẻ VN yêu nước" thì các bạn chụp hình đưa lên mạng cho thế giới biết đám công an và nhà nước CSVN yêu nước...... Tàu.

Các bác cựu Chiến binh tham gia xuống đường nên mặc quân phục, mang huân chương; các bác từng tham gia trận chiến với Trung Quốc năm 1979 mang theo tấm bản "đánh bọn xâm lược Trung quốc năm 1979" coi thử các chú nhóc công an làm gì với các bác.

Xin các nhà buôn bán, các nhà hảo tâm cung cấp nước uống, bánh mì,.... cho đoàn biểu tình.

Xin các bậc nhân sĩ, văn sĩ, trí thức cùng xuống đường với các bạn thanh niên, để đề phòng bị ngăn cấm, trước ngày đó các vị nên qua ở nhà bà con, bạn bè; sáng hôm đó cố gắng cắt đuôi cùng tham gia để ủng hộ các bạn trẻ, và cũng để chứng tỏ cho thế giới biết lòng yêu nước của trí thức VN.

Kính mong quý vị có kinh nghiệm đóng góp ý kiến thêm. Xin chân thành cám ơn.

Cầu mong các bạn thành công.

.
.
.

No comments: