Monday, June 27, 2011

HỘI THẢO "LÀN SÓNG DÂN CHỦ MỚI & VIỆT NAM" (Tập Họp Dân Chủ Đa Nguyên)Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Thứ năm, 02 Tháng 6 2011 22:50

Thư mời

Paris, ngày 31 tháng 5 năm 2011

Thưa quí thân hữu,

Nhiều chuyển động mãnh liệt đã làm sụp đổ hai chế độ độc tài Tunisie và Ai Cập, đang làm lung lay nhiều chế độ khác và buộc tất cả mọi chế độ độc tài Trung Đông và Bắc Phi phải làm những nhượng bộ quan trong trong chiều hướng dân chủ hóa.
Những chuyển động này chỉ là do những nguyên nhân đặc thù của các nước hồi giáo Bắc Phi và Trung Đông và sẽ chỉ giới hạn tại vùng này, hay là một chuyển động tất yếu xuất phát từ bản chất của mọi chế độ độc tài trong bối cảnh thế giới mới và như vậy cũng bắt buộc phải xẩy ra tại Việt Nam?

Phân bộ Paris kính mời các thân hữu tham dự buổi hội thảo :

Làn sóng dân chủ mới và Việt Nam
Ngày chủ nhật 03.07.2011 – Từ 14g đến 18g
Tại Centre des Deux Moulins
185 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris – Métro : Place D’Italie
Nguyễn Gia Kiểng dẫn nhập

Trong tinh thần thân hữu và tương kính của một buổi trà đàm trong đó không có ý kiến nào cấm nêu ra, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những gì mà mọi người Việt Nam quan tâm tới đất nước có thể hoặc phải chờ đợi và chuẩn bị.

Đất nước đang đứng trước một khúc quanh mới nhiều thử thách nhưng đồng thời cũng là một vận hội mới mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Chúng ta cần hội ý với nhau về những gì mỗi người Việt Nam có thể đóng góp và như thế nào.

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ hân hạnh đón tiếp và hầu chuyện với quí thân hữu.

Trân trọng kính mời.

Thay mặt Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên - Phân bộ Paris
Lê Mạnh Tường, Chủ tịch Phân bộ Paris

Mọi chi tiết, xin liên lạc :
Lê Mạnh Tường: 06 23 30 41 69 – Diệp Tường Bảo: 06 83 73 14 57 – Nguyễn Gia Dương: 06 74 98 87 42

.
.
.

No comments: