Wednesday, June 29, 2011

PHILIPPINES THÁCH THỨC TRUNG QUỐC BẰNG KẾ HOẠCH CHO PHÉP THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BIỂN ĐÔNG (RFI)Trng Nghĩa   -   RFI
Thứ tư 29 Tháng Sáu 2011

Trong mt bn thông cáo công b hôm nay, 29/06/2011, B Năng lượng Philippines cho biết là s cp nhiu giy phép hơn cho các công ty tư nhân đ tìm kiếm du khí ti vùng Bin Đông. Theo Manila, tng cng 15 hp đng thăm dò ch yếu ti vùng bin ngoài khi đo Palawan, phía Tây Philippines s được đ ngh vào ngày mai cho các khách hàng tim tàng.

B Năng lượng Philippines không cho biết chi tiết v v trí các lô thăm dò, ch nói rng các lô này bao hàm vùng Đông Palawan, thuc Bin Đông, cũng như khu vc Tây Bc Palawan và vùng lưu vc bin Sulu.

Bn thông cáo xác đnh là kế hoch này nhm thu hút đu tư vào hot đng thăm dò du khí, góp phn thc hin mc tiêu nâng mc t ch năng năng lượng ca Philippines lên ngưỡng 60%. Theo bn thông cáo này : "Các công ty khai thác du khí ln và đc lp ca quc tế... đã bày t s quan tâm đến vic đu thu khai thác các lô khác nhau."

Theo các nhà quan sát, quyết đnh mi nhiu tp đoàn quc tế tham gia thăm dò du khí ngoài khơi Philippines có th được xem là mt phn ng cng rn ca Manila sau mt lot nhng hành đng hù da ca Bc Kinh. Trong s các hành vi này, có c vic Trung Quc cho tàu đt nhp vào vùng Reed Bank xua đui mt chiếc tàu thăm dò du khí cho Philippines.

Đi vi Manila, vùng này thuc ch quyn ca Philippines, nhưng li b Trung Quc tranh chp, tương t như 80% vùng Bin Đông. Hành đng hung hăng ca Trung Quc đã buc Tng thng Philippines Benigno Aquino phi lên tiếng kêu gi Hoa K giúp đ đ ngăn chn tham vng ca Trung Quc trong khu vc. Ông Aquino đã công khai tha nhn rng nước ông quá yếu đ mt mình chng chi vi Bc Kinh.

.
.
.
Trng Nghĩa   -    RFI
Thứ tư 29 Tháng Sáu 2011

Phát biu vào hôm nay, 29/06/2011, trong mt cuc hp báo ti Bc Kinh, phát ngôn viên Văn phòng ph trách Đài Loan thuc Quc V vin Trung Quc Dương Ngh, đã li nhc li lp trường c hu ca Trung Quc. Theo ông Dương Ngh, Bc Kinh có "ch quyn không th tranh cãi" trên các đo và các vùng bin bao quanh ti Bin Đông.
Li tái khng đnh ch quyn bao quát được Trung Quc nhc li, sau khi Hoa K cam kết giúp đ Philippines, mt trong bn nước Đông Nam Á đang tranh chp ch quyn vi Bc Kinh ti vùng qun đo Trường Sa.

T hôm qua, hi quân Philippines và Hoa K đã khi đng mt cuc tp trn chung ti vùng bin Philippines gn qun đo Trường Sa. Tư lnh Hm đi 7 ca M, Phó Đô đc Scott Văn Buskirk, đã nhn mnh rng Hoa K và Philippines là "đng minh" vi nhau t lâu và xác đnh : « Liên minh ca chúng tôi da trên nn tng mt s quan tâm sâu sc và mang tính ràng buc ca M đến s t do và an ninh ca nước Cng hòa Philippines ».

C Washington ln Manila đu ph nhn lp lun cho rng cuc tp trn M Phi có liên quan đến tình hình căng thng gn đây trong vùng Bin Đông sau mt lot nhng hành đng áp đt đòi hi ch quyn thô bo ca Bc Kinh nhm vào Philippines và Vit Nam, đc bit trong các khu vc.

Philippines và Vit Nam đã cc lc phn đi và t cáo các hành vi hung hăng ca Trung Quc. Bc Kinh mt mt lp li ch trương gii quyết tranh chp lãnh th mt cách hòa bình, nhưng mt mt khác vn tuyên b ch quyn ca h trên hu hết Bin Đông, ngay c vùng bin trên nguyên tc thuc vùng đc quyn kinh tế ca các nước Đông Nam Á.

Ngoài Philippines, Vit Nam, tranh chp ch quyn ti Bin Đông còn liên quan đến c Malaysia, Brunei, và Đài Loan. Trong tuyên b vào hôm nay, phát ngôn viên Trung Quc còn hàm ý kêu gi Đài Loan hp sc vi mình đ bo v các đòi hi ch quyn ca Bc Kinh ti Bin Đông.

Theo Tân Hoa Xã, ông Dương Ngh đã cho rng vic bo v ch quyn là mt "trách nhim chung" ca mi người Trung Hoa sinh sng hai bên eo bin Đài Loan. Đây không phi là ln đu tiên mà chính quyn Bc Kinh tìm cách lôi kéo Đài Bc. Theo nht báo South China Morning Post ti Hng Kông, ông Dương Ngh đã có li kêu gi tương t hôm 15 tháng 6, khi c Trung Quc ln Ðài Loan đu tái khng đnh ch quyn đi vi qun đo Trường Sa.

.
.

No comments: