Tuesday, June 28, 2011

DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ LẦN THỨ 26 TẠI NEW YORK 25-6-201125/6/2011

Tham dự Cuộc Diễn Hành Văn Hóa quốc Tế, đoàn diễn hành của Cộng đồng Người Việt Quốc Gia với Cờ Vàng phất phới ngợp trời, gồm nhiều Cộng Đồng Người Việt trên thế giới, và thành phố, tiểu bang của Hoa Kỳ cùng về tham dự.


.
.
.

No comments: