Thursday, June 30, 2011

VIỆT NAM & TRẬT TỰ TRUNG HOA (Nguyễn Xuân Nghĩa)


Nguyễn Xuân Nghĩa và Quốc Việt, Đài SBS Úc Châu
Chương tình phát thanh chiều Thứ Ba 21Tháng Sáu, giờ Melbourne
2011-06-21
http://www.dainamax.org/2011/06/viet-nam-trong-trat-tu-trung-hoa.html

Việt Nam đã trôi vào "Trật tự Trung Hoa" Pax Sinica như thế nào?

"Ở mấy năm cuối của thế kỷ, tình hình Việt Nam
cho ta cảm tưởng đất nước là một phi cơ
đang vụt bay vào thế kỷ 21 trên cao độ mười ngàn thước.
Mở phòng lái ra, ta không thấy một ai:
phi hành đoàn đang dồn về phía sau,
bận tranh ghế với hành khách.
Cảm giác bất an đó đã phần nào là lý do hình thành tập sách nhỏ này."


Tháng Sáu năm 1996, tác giả Nguyễn Xuân Nghĩa đã mở đầu cuốn
"Việt Nam và Trật Tự Trung Hoa" như trên.

Bây giờ, 15 năm sau,Trưởng ban Việt ngữ đài phát thanh SBS tại Úc
là Quốc Việt trở lại cuốn sách 322 trang này, xuất bản tại Hoa Kỳ
vào đầu năm 1997, để đối chiếu những dự báo và hiện trạng của Việt Nam

Sau đây là mạch dẫn vào cuộc phỏng vấn trong tiết mục hàng tuần
"Chuyện Việt Nam" của đài SBS:

.

14 comments:
.
.
Nguyễn Xuân Nghĩa và Quốc Việt SBS Úc Châu ngày Thứ Ba 20110628
2011-06-28

Trên đây là mạch dẫn vào cuộc phỏng vấn của Trưởng ban Việt ngữ Quốc Việt của đài SBS phát thanh từ Úc châu. Sau lần phỏng vấn đã niêm yết tuần trước ("Việt Nam và 'Trật tự Trung Hoa'"), tuần tới sẽ là cuộc phỏng vấn tiếp về hiện trạng Trung Quốc 30 năm sau đợt cải cách của Đặng Tiểu Bình.

(Sau mấy ngày tác giả đi xa, Dainamax Magazine sẽ trở lại nhịp độ cũ. Xin cảm tạ quý độc giả đã theo dõi...)
.

6 comments:

.
.
.

No comments: