Saturday, September 4, 2010

TRUNG QUỐC CẦN CHỨNG TỎ CHỦ TRƯƠNG TRỖI DẬY HIỀN HÒA

Trung Quốc cần chứng tỏ chủ trương trỗi dậy hiền hòa

Trọng Nghĩa / Đức Tâm

Thứ ba 31 Tháng Tám 2010

http://www.viet.rfi.fr/tong-hop/20100831-trung-quoc-can-chung-to-chu-truong-troi-day-hien-hoa

Thái độ ngo mn ca Bc Kinh đi vi «các nước nh» dám ng h quan đim của M v Bin Đông nhân Din đàn ARF tháng 07/2010 đã gây phn n nhiu nước ASEAN. Trong bài ‘’Trung Quốc cn chng t ch trương tri dy hin hòa’’ (China needs to show its rise is benign), Goh Sui Noi biên tập viên cao cấp nht báo Singapore The Straits Times cho rng Trung Quc cn phi xét li hành động ca mình đi vi khu vc đ chng minh rng h thc s tiến hành chính sách vươn lên hài hòa như đã tng tuyên b.

Nếu như có mt biu tượng cho s thù đch hin nay gia Trung Quc và Hoa Kỳ, thì đó chính là hàng không mẫu hm nguyên t USS George Washington ca Mỹ.

Mới ch vào tháng mười mt 2009, siêu hàng không mu hm này đã đi vào Hòang Hải mà không làm dy lên cơn thnh n ca Bc Kinh. Thế nhưng, khi con tàu này lại có kế hoch vào Hòang Hi đ tiếp tc hàng lot các cuc tp trn hn hp hải quân M-Hàn Quc, thì ln này Trung Quc li phn đi.

Tàu George Washington dự kiến tham gia một cuc tp trn hn hp vào tháng trước cũng trong vùng bin này. Nhưng vì Trung Quốc phn đi, cuc tp trn đã phải di sang vùng bin Nht Bn. Tuy nhiên, ngày 05 tháng tám, b Quc phòng Mỹ thông báo là siêu hàng không mẫu hm có th s tham gia các cuộc tp trn sp tới din ra c hai nơi, Hoàng Hi và bin Nht Bn.

Các cuộc tp trn hn hp được lên kế hoch nhm đáp tr v chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quc hi tháng ba, mà Bc Triu Tiên b cáo buc là th phm. Nhưng Trung Quc li có cái nhìn khác về các cuc tp trn này – coi đó là nhm vào họ. B Ngoi giao Trung Quc đã phn đi “các hot đng có th nh hưởng đến lợi ích quc gia ca Trung Quc”. Hi quân Trung Quc tiến hành các cuc tp trận bn đn tht gn khu vc bin Hoa Đông vào tháng trước, trước khi có cuc tập trn M-Hàn Quốc

Hoàng Hải là mt khu vc nhy cm đi vi Trung Quc. Chiến tranh Trung-Nht 1894-1895 đã kết thúc vi s tht bi ca nhà Thanh Trung Quc khi đu vùng biển này. Và quân đi ca Liên minh Tám Quc gia đã qua Hoàng Hải tiến vào, đánh bại quân đi nhà Thanh Bc Kinh vào năm 1900.

Cuộc tranh chp gn đây trên các vùng bin này phn ánh mi quan h xu đi giữa Trung Quc và M. Nó bt đu vào tháng giêng vi phn ng gin d ca Trung Quốc qua vic hy bỏ các trao đi quân s cp cao gia hai nước, sau khi Mỹ thông báo bán một lô mi vũ khí cho Đài Loan.

Tình hình lại không khá hơn khi Bc Kinh đã t chi lên án Bc Triu Tiên trong vụ chìm tàu Cheonan. Tht vy, th trưởng Ngoi giao M James Steinberg đã nói rằng, nếu như các cuc tp trn hi quân chung quanh bán đo Triu Tiên không nhắm vào Trung Quc, thì các hành đng này là kết qu ca vic “Trung Qucng h Bc Triu Tiên và thái đ không sn sàng t cáo nhng hành đng gây hn của Bc Triu Tiên”.

Mọi vic đã đi xa hơn khi Ngoi trưởng M Hillary Clinton đã thông báo rõ ràng tại Din đàn khu vc Asean (ARF) Hà Ni vào tháng trước (07/2010) v vic Mỹ can d tr li vào vùng Đông Nam Á và bác b nhng đòi hi ca Trung Quc về chủ quyn trên bin Nam Trung Hoa (Bin Đông). Bà coi quyn t do hàng hi nm trong “lợi ích quc gia” ca M và sn sàng to thun li cho vic lp ra mt quy tắc ng x cho khu vc.

Bắc Kinh đã phn ng gin d, coi nhng bình lun ca Ngoi trưởng M như mt cuộc tn công Trung Quc và nói rng h phn đi bt kỳ n lc nào nhm quc tế hóa vấn đ. Trung Quc nói s gii quyết tranh chp vi tng quc gia riêng lẻ trong khu vực trong khuôn kh song phương, mt cách tiếp cn mà mt s người cho rằng đó là cách "chia để tr".

Các phương tin truyn thông Trung Quc cũng ch trích phát biu ca bà Clinton, tờ China Daily t cáo Hoa Kỳ có "ý đ gây ri ti các quc gia đang có tranh chấp v lãnh th” vi Trung Quc.

Nhưng thc tế là Hoa Kỳ s không th mo him trục lợi nếu như vùng bin này đã không bị khuy đc mt chút. Điu đáng nói là không ch có mt mình bà Clinton đã nêu vấn đ bin Hoa Nam (Bin Đông) ti din đàn ARF. Mười mt quc gia khác cũng đã làm như vy.

Cũng cần nói là hi đu tháng này, tàu George Washington đã đến Vit Nam trong khuôn khổ cuc tp trn hn hp hi quân kéo dài mt tun gia hai cu thù. Việt Nam và các nước khác trong khu vc đang tìm cách phát trin quan hệ với Hoa Kỳ như là mt hàng rào chng li Trung Quc. Tuyên b ca Trung Quốc hi tháng ba rằng Bin Hoa Nam (Bin Đông) là mt 'li ích ct lõi, ngang tm vi Tây Tạng và Đài Loan, s càng làm cho các nước này ht hong.

Mặc dù Trung Quc đã nhiu ln nói rng h cam kết vươn lên mt cách hòa bình, nhưng có nhiu đim không rõ ràng ngay cả trong s các nhà phân tích Trung Quốc : Trung Quc s tri dy ra sao hoc Trung Quc s làm gì mt khi sc mnh của h gia tăng trên toàn cu. Trong nhng tháng gn đây, các hành đng ca Trung Quốc trên thế gii - bao gm c vic ngăn chn mt tha thun v biến đi khí hậu vào tháng mười hai năm ngoái - cũng như trong khu vc ch làm tăng thêm các lo âu.

Trung Quốc cn phi làm nhiu hơn đ cho thy rng s tri dy ca h là hin hòa. Nói những điu đe da như "Trung Quc là mt nước ln và các nước khác là các nước nh, và đó là mt thc tế ', như b trưởng b Ngoi giao Trung Quc Dương Khiết Trì đã phát biu ti ARF, chc chn không phi mt trong nhng phương cách nên làm. Mt khác, xúc tiến thành lp mt quy tc ng x cho bin Nam Trung Hoa (Biển Đông) đ có th gii quyết các vn đ, như tranh chp lãnh thổ, trong khuôn kh đa phương hơn là song phương s là mt trong phương cách.

Về phn mình, các nước trong khu vc cn phi cùng nhau đng lên chng li người láng ging khng l. S là thảm ho nếu h chia r thành khi ng h Trung Quốc và khi ng h M. H mun có sc mnh ca M trong khu vc đ cân bng li uy lực ca Trung Quc - nhưng s cân bng ch có th được thc hin khi các đi thủ cnh tranh có quan h hu ngh vi nhau. Cuộc đi đu gia hai quc gia sẽ đặt các nước trong khu vc vào v trí không d chu do vic phi đng hn v mt trong hai phe.

Các nước trong khu vc có th t giúp mình bng cách thúc đy s hiu biết tốt hơn gia các đi th. Hi ngh các b trưởng Quc phòng Asean cng 8 – mt diễn đàn an ninh khu vc bao gm b trưởng Quc phòng các nước Asean cùng M, Trung Quốc, n Đ, Nga, Úc, Nht Bn, Hàn Quc, và New Zealand, ln đu tiên sẽ diễn ra vào tháng 10 – s to cơ hi cho các quan chc quc phòng cp cao Mỹ Trung Quốc gp nhau.

Có cả hai nước tham d Hi ngh Thượng đnh Đông Á vào năm ti cũng là mt động thái tt, bi vì din đàn này s to cơ s cho hai cường quc gp nhau đúng vào thời đim mà h cm thy khó mà làm được vic này. Ví d, chuyến đi thăm Mỹ ở cp nhà nước ca ch tch Trung Quc H Cm Đào trong năm nay chưa chc sẽ diễn ra do quan h gia hai bên đã xu đi trong nhng tháng gn đây.

Do vậy, vic siêu hàng không mu hm George Washington qua li trong vùng biển khu vc thì vn yên tâm hơn nhưng có l tt nht vn là không cn đến sự hiện din này.

.

.

.

No comments: