Thursday, September 30, 2010

PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI (RSF) CHỈ TRÍCH VIỆC TRUY TỐ GS PHẠM MINH HOÀNG

Thứ năm 30 Tháng Chín 2010

Hôm nay 30/9, t chc Phóng viên không biên gii, tr s ti Paris, va ra thông cáo v vic chính quyn Vit Nam va chính thc thông báo khi t giáo sư Phm Minh Hoàng, mt blogger mang hai quc tch Pháp-Vit, vi ti danh « Hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân ».T chc này lên án nhng li cáo buc nói trên, cũng như vic chính quyn thường bt ming nhng tiếng nói đi lp bng cách quy cho h là có âm mưu lt đ.

Phóng viên không biên gii nhc li là chính quyn Vit Nam cáo buc giáo sư Phm Minh Hoàng v 30 bài viết đăng trên trang blog dưới cái tên Phan Kiến Quc và cũng đăng trên trang web ca đng Vit Tân. Giáo sư Phm Minh Hoàng cũng còn b cáo buc đã m mt lp hc ngoi khóa cho khong 40 sinh viên, mà theo công an, là nhm đào to nhng đng viên tương lai cho Vit Tân.

V phn v giáo sư Hoàng, bà Lê Th Kiu Oanh cũng b quy cho là thành viên ca Vit Tân. Bà Oanh không nhn mình thuc đng Vit Tân và vn khng đnh rng chng bà b bt ch vì đã phn đi d án khai thác bauxite Tây Nguyên.

Phóng viên không biên gii nhc li đây vn là ch đ cm k Vit Nam : các phóng viên và blogger viết v đ tài này thường xuyên b bt gi như Bùi Thanh Hiếu, tc blogger Người Buôn Gió hoc hoc kết án tù như lut sư Lê Công Đnh. Trang mng Bauxite Vietnam cũng thường xuyên b tin tc tn công. Vào tháng sáu va qua, Phóng viên không biên gii đã ra mt báo cáo v nhng hành đng sách nhiu các phóng viên chuyên viết v môi trường Vit Nam, trong đó có phn nói v vic kim duyt và đàn áp nhng ai viết v d án khai thác bauxite Tây Nguyên.

Trong bàn thông cáo hôm nay, Phóng viên không biên gii kêu gi Pháp và Liên hip châu Âu có hành đng đ đòi tr t do cho giáo sư Phm Minh Hoàng, đúng vi nhng tuyên b gn đây ca chính ph Pháp ng h quyn t do ngôn lun trên mng.

V phn chính ph Pháp, phát ngôn viên B Ngoi giao Bernard Valero hôm nay tuyên b là Paris " rt quan ngi v v truy t này". Ông Valero nói: " Chúng tôi s đc bit chú ý đến s minh bch ca th tc t tng, cũng như đến vic chính quyn Vit Nam tôn trng quyn bào cha và vic hành x quyn bo v lãnh s." Ông Valero nói thêm là Tng lãnh s Pháp ti Sài Gòn s gp giáo sư Phm Minh Hoàng ln th hai trong vài ngày ti.
-----------------------------

.
.
.

No comments: