Wednesday, September 29, 2010

NHẬT BẢN KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN TẠI QUẦN ĐẢO SENKAKU

Thứ ba 28 Tháng Chín 2010
Hôm nay, 28/09, Nht Bn tái khng đnh ch quyn trên qun đo Senkaku, mà Trung Quc cũng coi là ca mình và gi là đo Điếu Ngư. Tuy nhiên, Nht Bn vn đ ng cho thương lượng cp cao. Còn Bc Kinh kêu gi Tokyo có nhng bin pháp c th đ làm gim căng thng.

B trưởng Ngoi giao Nht Bn Seiji Maehara đã nhn mnh trước mt y ban ca Quc hi là : « Không có bt kỳ tranh chp lãnh th nào bin Hoa Đông, qun đo Senkaku thuc v Nht Bn ».

Qun đo không có người này nm trong mt vùng bin giàu hi sn, và có th có tr lượng du m quan trng, đang do Nht Bn qun lý nhưng Trung Quc đòi hi ch quyn.

Sau ba tun l quan h ngoi giao đôi bên căng thng qua v chiếc tàu cá Trung Quc b Nht Bn bt gi vì va chm vi tàu tun duyên Nht, phát ngôn viên b Ngoi giao Trung Quc, bà Khương Du đã phát biu rng « Trung Quc rt coi trng quan h Nht – Trung, nhưng Nht Bn cn có nhng bin pháp c th đ xóa đi các tác đng tiêu cc ca vic này trong quan h đôi bên ».

Phát ngôn viên chính ph Nht Bn, Yoshito Sengoku, hôm nay, loan báo Tokyo s c t chc cuc gp gia th tướng Nht Naoto Kan và th tướng Trung Quc Ôn Gia Bo bên l hi ngh Á-Âu (Asem) t chc ti Bruxelles ngày 4 và 5 tháng 10 sp ti. Ông Sengoku cho biết th tướng Kan ban đu không có ý đnh tham d, nhưng sau đã đi ý, « vì Nht phi tho lun vi các quc gia châu Á và châu Âu v phương thc xây dng mi quan h vi Trung Quc ». Nhưng bà Khương Du cho biết không có thông tin nào v vn đ trên.

Xin nhc li, Bc Kinh đã t chi cho đi din chính quyn Tokyo được tiếp xúc vi bn công dân Nht b Trung Quc bt gi vi lý do đã xâm nhp mt khu vc quân s ti tnh Hà Bc. Theo báo chí Nht, thì hi quan Trung Quc đã kéo dài thi gian kim tra hàng hóa đến và đi t Nht, nhiu công ty du lch Trung Quc đã được lnh ngưng đt ch du lch Nht Bn.


Kyodo News
Wednesday, Sept. 29, 2010

Foreign Minister Seiji Maehara on Tuesday cited China's official People's Daily as describing — on Jan. 8, 1953 — the Senkaku Islands as part of Japan's territory.

The description indicates China's current territorial claims to the Senkaku Islands in the East China Sea are "groundless," Maehara told the Upper House foreign policy and defense committee.
The People's Daily described the Ryukyu Islands as "dispersed between the northeastern part of our country's Taiwan and the southwestern part of Japan's Kyushu Island" and as including the Senkaku Islands as well as the Sakishima Islands, Maehara said.
"It is clear that the Senkaku Islands are inherent Japanese territory," he said.
Maehara also noted that a world atlas published in China in 1960 specified the Senkaku Islands as part of Okinawa Prefecture.
China and Taiwan began to make territorial claims to the Senkaku Islands around 1970 as oil resources in the area attracted attention.
Tension between Japan and China has grown bitter since a Chinese fishing boat collided with Japan Coast Guard cutters near the islands Sept. 7.
.
.
.

No comments: