Wednesday, September 29, 2010

HS.TS.VN Ở MIỀN TÂY-BẮC

Hoang’s Site
Sep 23, '10 10:24 PM

Chúng tôi là nhng sinh viên vùng cao min Tây Bc ca t quc. Nhng ngày hc dưới xuôi, chúng tôi thường hay thy các bn sinh viên dưới đó k dòng ch HS.TS.VN. Ri đc nhng trang mng như bauxite, danluan,chantroimoi... chúng tôi mi biết các bn sinh viên khp các tnh thành trong c nước đang th hin mãnh lit tinh thn yêu nước, bo v ch quyn lãnh hi , qun đo trước s xm ln ca gic Tu bng dòng ch trên.

M
y anh em chúng tôi nói vi nhau, ch l quê mình không có nhng dòng ch này sao.? Quê mình ngay sát biên gii Tu, nht đnh cn phi có, không th thua kém các bn tnh khác. Hè ri v quê, anh em chúng tôi ch nhau bng xe máy đi dc con đường t Lai Châu sang đến Đin Biên đ thc hin vic k dòng ch yêu nước như các bn dưới xuôi đang làm.

Lúc đ
u chúng tôi k dòng ch HS.TS.VN được my nơi. Lúc sau bn tôi thy dân đi qua h nhìn như không hiu. My anh em bàn nhau viết tt thế này, bà con đây kém thông tin, không hiu được đâu. Phi viết rõ thôi, thế là chúng tôi quyết đnh viết xen k, c dòng HS.TS.VN li đến dòng ch rõ ràng Hoàng Sa Trường Sa Là Ca Vit Nam. Khi viết dòng ch rõ ràng này thì có mt ông trung niên đến hi ti sao các cháu li viết thế. Chúng tôi trình bày v s an nguy ca hai qun đo này trước tham vng ca bn Trung Quc và tình hình thanh niên c nước đang n lc k nhng dòng này, riêng tnh nhà ta  giáp biên gii vi Trung Quc mà li chưa có, nên chúng cháu phi k. Người đàn ông nghe xong tc gin nói

- Chú cũng là lính biên phòng h
i chng Tàu đây, chúng mày k như thế chưa đ, phi viết thêm vào cho chú câu '' đéo phi ca Tu''

Chúng tôi nói cho chú bi
ết, mình làm thế này cn phi văn minh, nói như thế người đc không thin cm. Người đàn ông càng tc hơn, chú y quát
- M
, đây min ngược không như dưới xuôi, cái gì cũng phi thng luôn. Chúng mày s không dám làm thì sơn làm gì. Mày viết đi đ bà con đây đc xong, tao s gii thích. Ch viết ca Vit Nam thì người ta ch hiu gì hết. Chúng mày có viết không thì đ tao viết.

Anh em chúng tôi nhìn nhau, sau cũng đành g
t đu chiu ông cu chiến binh máu nóng đó. Thế là thành dòng ch Hoàng Sa Trường Sa Là Ca Vit Nam li thêm cái đon Đéo Phi Ca Tu phía dưới là vy.

Sang đ
ến đa phn khác, đang viết thì có mt thanh niên dân đi qua bng đng li nhìn. Hi chuyn chúng tôi, nghe chúng tôi gii thích. Anh y ging ly cái bình xt nói
- Các chú cho anh vi
ết vi.

Anh vi
ết xong dòng ch Hoàng Sa Trường Sa Vit Nam xong, yêu cu chúng tôi chp tm nh làm k nim. Chúng tôi hi chp nh này công an  biết anh viết, bt anh xóa hết tt c thì sao. Anh y nói
- Tao làm đ
ường đon này, bt tao xóa hôm nay, ngày mai tao li viết. Bn mày đ li cho tao cái bình sơn. Tao làm đến ch nào đp tao sơn my nhát.

Chúng tôi ti
ếp tc đi , vì tri đ mưa, sơn không ăn vào tường, thành cu nên chúng tôi dng li. Tuy thế cũng đim li gn 300 cây s ca hai tnh Đin Biên, Lai Châu đã ri rác nhng dòng ch Hoàng Sa Trường Sa Là Ca Vit Nam. Có lúc đang sơn có nhng chiếc xe bin xanh chy qua, nhưng anh em chúng tôi không h nao núng vn c sơn tht nn nót. Chúng tôi bo nhau mình làm phi đàng hoàng, nn nót đ ch h ( chính quyn ) khi thy mình làm, hay khi đc nhng dòng ch ngay ngn đy đ h càng phi ý thc v tâm nguyn ca thanh niên. Mt tâm nguyn cc kỳ chính đáng mà nhà nước cn phi quan tâm.

Th
ế là vùng Tây Bc xa xôi ca t quc cũng không h thn vi các bn dưới xuôi. Nhng dòng ch đ thm tình yêu quê hương đt nước đã được th hin đy đ, rõ ràng trên nhng tuyến đường quc l đông người đi li. Thông đip v tình yêu quê hương, v ý chí khng đnh ch quyn đt nước đã được ghi du rành r trên hai tnh Đin Biên, Lai Châu. Dù vùng núi cao đa đu t quc nhưng tm lòng ca người min núi vn hướng ti nhng qun đo xa xôi ca t quc mãi ngoài khơi. Nhng người ngư dân Qung Ngãi, Đà Nng, Khánh Hòa và nhng người sơn tràng Đin Biên, Lai Châu mãi mãi là cùng mt dân tc Vit Nam, s gn bó chung cùng s phn không phân bit vùng min. Bi bt c mt miếng đt, vùng bin, hòn đo nào ca đt m Vit Nam b ct lìa đu gây đau đn cho đt m Vit Nam.

Chúng tôi s
tiếp tc k nhng dòng ch này trên quê hương mình, và vn đng các bn quê hương cùng góp tay đ Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi trong ý thc, tâm khm người Vit Nam dù bt c đâu đu phi ghi khc rng là ca chúng ta, ca dân tc Vit Nam, ca đt m Vit Nam hàng ngàn năm lch s.

Hình ảnh :  Xem ở trang chính http://1975hoangthao.multiply.com/journal/item/3/3
.
.
.

No comments: