Monday, September 27, 2010

TIN & BÀI của NGÀY 27-9-2010


TIN & BÀI của NGÀY 27-9-2010
TIN VIỆT NAM

Một năm kể lại chuyện tù  -  Người Buôn Gió  (nguoibuongio1972.multiply.com)
Có một nguyên nhân dời đô khác?  -  Tạ Chí Đại Trường  (diendantheky.net)

Việt Nam 'không chống Trung Quốc'   -  Nguyễn Chí Vịnh   (BBC)


Đã minh bạch … nhưng chỉ là trên giấy! - Đặng Hùng Võ   (tamnhin.net)

AI KHAI SINH RA THÀNH ĐẠI LA?    (nguyenxuandien.blogspot.com)
Xôn xao “Bản sắc Việt Nam”    (thanhnien.com.vn)


Sài Gòn... nhậu sớm   (tuoitre.vn)
Mùa bần chín   (sgtt.vn)TIN VIỆT NAM HẢI NGOẠI

.
.
.
Sunday, 26, September
Vào lúc 11 giờ sáng ngày 26 tháng 09, 2010, Đại Hội Tổng Kết Công Tác Hoàng Sa trong 3 năm qua đã được tổ chức một cách long trọng tại thành phố San Jose, California.

Đại hội đã tỗng kết hoạt động với 3 công tác lớn: Bạch Thư, Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyên Dân Tộc và Ngày Hoàng Sa Toàn cầu., Ngoài ra, đại hội công bố công tác cho năm 2011.

Nhân ngày Đại Hội này, UBBVSVTLT đã tuyên dương cho a) Tổng Hội Cưụ Tù Nhân Chinh Tri và Tổng Họi Cựu Sỹ Quan Cảnh Sát Quôc Gia, và b) 3 đòan thể địa phương đã có công , góp sức phổ biến đến các cớ quan chính quyền trên quốc tế và tổ chức các buổi họp cộng đồng, phổ biến tài liệu trong các cộng đồng người Việt tại nhiều nơi  trên thế giới, cũng góp sức giúp hay hỗ trợ tổ chức Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu tháng 1 năm nay.

Xin mời quý bạn đọc vào trang trong để nghe toàn bộ chương trình đã được ghi âm lại
.
.
.


NGƯỜI VẼ TRANH 3 CHIỀU TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
.
.
.

No comments: