Sunday, September 26, 2010

PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ "BẢN SẮC" CỦA THĂNG LONG 1000 NĂM . .. VĂN VẬT ?

26.09.2010

A picture is worth a thousand words
Một bức hình có giá trị bằng một ngàn chữ

Dạo này giới “trí thức” Hà thành đang xôn xao tranh nhau khoe bao nhiêu lời châu ngọc để mô tả cái “bản sắc” của Thăng Long 1000 năm... văn vật.
Tại hạ không phải là người Hà Nội, chẳng dám lạm bàn, chỉ trộm nghĩ: để thấy rõ cái “bản sắc” ấy, có lẽ không gì cụ thể bằng xem người Thăng Long – Hà Nội ăn mặc, đi đứng, biểu hiện ra sao trong cái “đại lễ 1000 năm Thăng Long” cực kỳ hoành tráng, tốn kém đến hàng tỉ đô-la sắp diễn ra vào ngày 1.10.2010 tại Hà Nội. Một cái ĐẠI lễ như thế thì chắc chắn là một cơ hội cực kỳ quan trọng để khoe cái “bản sắc”.
Thế nhưng, lạ thay, cái ngày 1.10.2010 ấy cũng đúng y là ngày quốc khánh 61 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc! Vì thế nên thiên hạ cũng đang xôn xao bàn tán về cái sự bí ẩn này.
Tại hạ ngẫm nghĩ: liệu cái “bản sắc” của Thăng Long 1000 có dính dấp gì với cái “bản sắc” của Trung Quốc hay không?

Dưới đây là những hình ảnh thấy trên báo chí. Tại hạ xem đi xem lại, và đang thử ngẫm nghĩ lan man. Xin mời chư vị độc giả cùng xem và so sánh, thử có cao kiến gì nẩy ra chăng:

Dân Quảng Châu rước hồng kỳ dưới thời Đại Cách mạng Văn Hoá của Mao Trạch Đông

 Dân Hà Nội thời bây giờ đang diễn tập rước hồng kỳ chào mừng 1000 năm Thăng Long (sẽ diễn ra nhằm ngày 1.10.2010, tức là ngày quốc khánh 61 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung quốc!)


Công nhân Bắc Kinh dưới thời Đại Cách mạng Văn Hoá của Mao Trạch Đông

Công nhân Hà Nội thời bây giờ trong lúc tập diễn hành chào mừng 1000 năm Thăng Long (sẽ diễn ra nhằm ngày 1.10.2010, tức là ngày quốc khánh 61 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung quốc!)


Lính Bắc Kinh diễn hành chào mừng ngày quốc khánh 60 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc (1.10.2009)

Lính Hà Nội tập diễn hành để chào mừng 1000 năm Thăng Long (sẽ diễn ra nhằm ngày 1.10.2010, tức là ngày quốc khánh 61 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung quốc!)Nữ quân nhân Bắc Kinh diễn hành chào mừng ngày quốc khánh 60 năm của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc (1.10.2009)

Nữ quân nhân Hà Nội tập diễn hành chào mừng 1000 năm Thăng Long (sẽ diễn ra nhằm ngày 1.10.2010, tức là ngày quốc khánh 61 năm của Cộng hoà Nhân dân Trung quốc!)

Vân vân và vân vân...
“Bản sắc” của Thăng Long – Hà Nội kể ra cũng... độc đáo nhỉ!

----------------
Bài liên hệ:
26.09.2010
[1000 NĂM THĂNG LONG] ... tôi già lại ít chữ / cho nên sau khi đọc cái mẩu đối thoại trên tienve.org / nói về bản sắc văn hóa / hanoi trong văn học nghệ thuật thế kỷ XX / tôi liền viết thư nhờ một anh bạn gốc bắc kỳ / (cũng là dân saigon chính cống) / lục tìm mua ở thành phố hcm / và gửi gấp cho tôi một cuốn tự điển những từ phản nghĩa... (...)

[1000 NĂM THĂNG LONG] ... Xin phê bình bác Ngô Huy Liễn nói dài. Bác chỉ cần câu kết này thôi là đủ: Bản sắc đó chính là cái thói ba hoa, ưa ăn nói sáo rỗng du dương, chỉ để “tự sướng”... (...)

25.09.2010
[1000 NĂM THĂNG LONG] ... đoàn nữ vũ công / trong đêm Đại lễ 1000 năm Thăng Long / khoác áo nhung xanh vẽ phượng rồng / dàn hàng ngang mỏng / xoay lưng về phía đám đông... (...)

[1000 NĂM THĂNG LONG] ... Nói tóm lại, phần lớn các nhà “trí thức Hà Nội” ở cái “Hội thảo về Bản sắc Văn hóa Hà Nội trong Văn học Nghệ thuật thế kỷ XX”đều cong đít lên mà nói những điều như thế. Khách dự thính nghe xong chỉ có thể kết luận thế này: nếu bản sắc của Hà Nội có thể biểu lộ qua lối suy nghĩ, qua lời ăn tiếng nói của các “trí thức Hà Nội”, thì bản sắc đó chính là cái thói ba hoa, ưa ăn nói sáo rỗng du dương, chỉ để “tự sướng”... (...)
 .
.
.

No comments: