Tuesday, December 15, 2009

BBC PHỎNG VẤN Luật Sư HOÀNG DUY HÙNG


Phỏng vấn nghị viên Việt ở Houston
BBC
Cập nhật: 14:21 GMT - thứ hai, 14 tháng 12, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/12/091214_al_hoang_audio.shtml
Ông Hoàng Duy Hùng, tên tiếng Mỹ là Al Hoang, đã thắng đối thủ Mike Laster với gần sáu điểm để trở thành người đại diện cho cư dân Quận F của Houston. Quận này bao gồm các khu dân cư Sharpstown, Gulfton và Alief.

Trong khu vực của 350 ngàn người, cử tri gốc Việt chiếm khoảng 10%, nỗ lực làm nghị viên thành phố của ông Hoàng Duy Hùng được nhen nhúm từ nhiều năm về trước, ngay cả trước khi ông ứng cử chủ tịch cộng đồng Việt Nam nhưng không thành công cho đến bây giờ.
Ông Hoàng Duy Hùng, nổi tiếng với chống việc Việt Nam mở tòa lãnh sự ở thành phố lớn thứ tư tại Hoa Kỳ.
Trả lời BBC ông nói ông và cộng đồng Việt tại Houston không hề chống đối việc mở tòa lãnh sự mà chỉ chống 'đi đêm với cộng sản'.
Ông cũng phản đối việc 'thiếu đối thoại công bằng' giữa chính quyền tại Việt Nam và cộng đồng 'người Việt quốc gia' mà ông làm chủ tịch tại Houston.

Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của Nguyễn Hùng với ông Hoàng Duy Hùng hôm 14/12/2009
Nghe Thời lượng: 02:12
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/12/091214_al_hoang_audio.shtml


Các bài liên quan :

Nhân vật chống Cộng thành Nghị viên (BBC)

LS HOÀNG DUY HÙNG ĐẮC CỬ NGHỊ VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ HOUSTONNo comments: